ИТН предлага 40% нормативно признати разходи за свободните професии

пазари

40%, а не 25%, нормативно признати разходи за свободните професии от 1 януари 2022 г., предлагат двама депутати от „Има такъв народ“. Между първото и второто четене на законопроекта за актуализация на бюджета за 2021 г. те са внесли предложение за изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това се очаква да е единственият закон, който ще приеме този парламент.

С промяната се предвижда в ЗДДФЛ да се запише, че „Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността с 40 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения“.

Промяната ще засегне редица правни професии – адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, консултанти, както и преводачи, архитекти и много други.

Лекс писа, през последните години адвокатурата многократно настояваше да бъдат въведени 40% нормативно признати разходи за професията. Последното предложение на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) беше по-високият процент да важи и за нотариуси, и ЧСИ. Това обаче не беше възприето от предишните управляващи. Затова ВАдС предприе друг подход – с промени в Закона за адвокатурата беше регламентирано, че адвокатите могат да учредяват и еднолични дружества. Така и самостоятелно практикуващите вече могат да избират и да облагат приходите си по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), а не по ЗДДФЛ. Т.е. ако адвокатът избере едноличното адвокатско дружество, всички реално извършени разходи за дейността му ще бъдат приспаднати от приходите без ограничението на процента за нормативно признати разходи.

В мотивите си за промяната в ЗДДФЛ депутатите от ИТН заявяват, че „ефектът от предлаганата промяна по отношение на приходите от данък върху доходите на физически лица е намаление на тези приходи в размер на 24,2 млн. лева на годишна база, като промяната ще засегне 191,5 хил. данъчно задължени лица“. „Целта е облекчаване на тези лица чрез компенсиране на намалението на доходите им в резултат от въведените ограничения в условията на извънредното положение, както и предоставянето им на по-голяма възможност за извършване на реални разходи като по този начин се стимулира икономическата им активност“, се посочва в мотивите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст