ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Цените на ел.енергията увеличават разходите на ВиК операторите

вода

Експерти от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и Комисията за енергийно и водно регулиране са обсъдили текущото състояние на ВиК сектора у нас, финансовото състояние на дружествата, качеството на предоставяните на потребителите ВиК услуги и подготовката на бизнес плановете на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2022-2026 година.

Сериозни са финансовите затруднения на ВиК дружествата, които след последните промени в Закона за енергетиката, вече доставят необходимата им

електрическа енергия по цени на свободния пазар.

В резултат на значителното нарастване на цените както на българската, така и на европейските енергийни борси, тези разходи на дружествата са се увеличили многократно.

Същевременно ВиК операторите

доставят услуги на потребителите по регулирани от КЕВР цени

за 2021 г., в които са заложени по-ниски разходи за електроенергия и това води до влошаване на финансовото им положение. Високите цени на свободния пазар на електроенергия засягат всички ВиК оператори. Особено тежко това се отразява на ВиК дружествата, които поради специфичните географски условия и начина на изграждане на ВиК системите доставят вода на потребителите предимно по помпажен способ. По тази причина делът на разходите им за електроенергия в общите им оперативни разходи е по-висок, е станало ясно на срещата.

От „Български ВиК Холдинг“ са съобщили, че са предприети стъпки за

организирано доставяне на електроенергия

за дружествата от групата на холдинга. Заедно с това се  разработвали и мерки за подпомагането на търговските дружества в сегашната трудна за сектора ситуация.

Обсъдена е била и подготовката на бизнес плановете на ВиК дружествата от групата на холдинга за предстоящия нов регулаторен период 2022-2026 година. Общо бе мнението, че динамиката на цените на електроенергията на свободния пазар създава

значителни затруднения за адекватното планиране на бъдещите разходи

в бизнес плановете на дружествата. От страна на КЕВР беше предоставена информация за започналия преглед на представените от дружествата заявления.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за промени в регулаторните правила при последващи изменения и/или преразглеждане на одобрените цени на ВиК услуги през периода 2022-2026 година. Постигнато е било общо съгласие, след като приключи процедурата по одобряване на новите 5-годишни бизнес планове, да бъде предложено изменение в тази част на подзаконовата нормативна уредба към Закона за регулиране на ВиК услугите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст