В България зелените инвестиции не са приоритетни за компаниите

Климатични промени

Подкрепата за малките и средните предприятия е от решаващо значение за справянето с кризата и за възстановяването на икономиката. Тези фирми са гръбнака на икономиката в ЕС и колкото повече възможности се създават в тяхна подкрепа и за изпълнението на правителствени програми за зелена и кръгова икономика, толкова по-добре ще се развива тя и регионалните и междурегионалните връзки.

Около това становище се обединиха по време на форум, във видеобръщение, Лиляна Павлова – вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и Бойко Коцев – член на УС на Международната банка за икономическо сътрудничество /МБИС/ по време на Международна конференция "Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021".

Лиляна Павлова посочи, че подкрепата на МСП е един от основните приоритети на ЕИБ, а нейни партньори са всички големи търговски банки в страната, чрез които се  предоставя подкрепа на МСП. Има възможности и за директно кредитиране на десетки български компании.

През изминалите пет години европейската банка е финансирала проекти в България за над 1,1 млрд. евро във всички основни сектори на икономиката, а половината от тях са в подкрепа на МСП. Средствата са достигнали до над 4000 предприятия за осигуряването на нови или запазването на над 81 000 работни места.

Павлова напомни, че още в началото на кризата банката е предложила създаването на Европейски гаранционен фонд, създаден с принос от страните от ЕС в размер на 25 млрд. евро и целта му е да подкрепи реалната икономика и предприятията с акцент върху малките и средни предприятия. Фондът дава възможност на групата на ЕИБ в партньорство с банките и националните насърчителни институции да мобилизират до 200 млрд. евро в подкрепа на МСП срещу икономическите последици от пандемията. Предоставените гаранции могат да отключат финансиране за реалната икономика при изгодни условия и без риск за финансовата стабилност, изтъкна Павлова. Фондът работи от октомври миналата година и България е сред най-активните участници и е внесла значителен брой проекти като вече са били одобрени десет операции на стойност 112 млн. евро, които се очаква да привлекат повече от 1 млрд. евро инвестиции в българската икономика, каза Павлова.

Тя изтъкна, че свързаните с изменението на климата инвестиции са негативно повлияни от пандемията наред с останалите инвестиции.

Лиляна Павлова допълни, че инвестициите в климата се влияят и от други фактори – например, оценката на фирмите за влиянието на климатичните промени върху бизнеса им, както и от наличните финансови и икономически стимули. Тези фактори са все още не много благоприятни, каза тя и допълни, че половината от европейските компании смятат, че климатичните промени няма да имат влияние върху бизнеса им през следващите пет години. Близо 70 процента смятат, че разходите за тези инвестиции са твърде високи и около 60 процента имат трудности с намирането на подходящо финансиране за такива проекти.

Според инвестиционно проучване на банката, в България зелените инвестиции не са приоритетни за компаниите. Две трети от дружествата у нас не разполагат с инвестиционни планове за справяне с въздействието на изменението на климата, което, по думите на Павлова, е много над средното за ЕС. Тя изтъкна, че ЕИБ може да е ключов партньор в това отношение и работи за промяна на тази тенденция. Вече са подписани две финансови споразумения на обща стойност от 35 млн. евро и 40 процента от тях са за проекти за възобновяема енергия, енергийна ефективност, транспорт с ниски въглеродни емисии, управление на отпадъците. Така българските МСП могат да се възползват от по-добър достъп до дългосрочно финансиране, осигурено при изгодни условия, обясни Павлова.

Европейският инвестиционен фонд, част от групата на ЕИБ, който е доставчик на рисково финансиране на МСП в Европа чрез предлагането на целеви финансови продукти за посредниците на банката, развива активни гаранционни операции с осем банки в България, които ползват гаранции за 50 до 80 процента от кредитния риск, за да отпускат кредити на МСП и по-рискови фирми при по-изгодни условия, понижени лихви и по-ниски обезпечения, каза Павлова. Миналата година фондът е предоставил гаранции за 328 млн. евро за нови операции за финансиране на МСП и това ще отключи финансирането за този тип компании от около 1,8 млрд. евро, уточни Павлова и допълни, че това е 10-годишен рекорд за дейността на фонда в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст