Вече 27 фирми могат да търгуват с природен газ

природен газ

Промените в Закона за енергетиката активизираха енергийните дружества, които искат да се включат в  дейността „търговия с природен газ“. По силата на законовите изисквания след 1 октомври тази година тя ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

В тази връзка и Комисията за енергийно и водно регулиране има доста работа напоследък. Регулаторът издаде още лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Става въпрос за „Златна Панега Цимент“ АД, „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД, „Колмар НЛ“ ЕООД, „Колмар България“ ЕООД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, „Газ Енерджи Файненс“ЕООД, „ОМВ Петром“ СА, „ОМВ България“ ООД, „Неохим“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД.  

С приетите решения общият брой на енергийните дружества, на които досега Комисията е издала лицензии за дейността „търговия с природен газ“, вече е 27.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко от тези дружества да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, в решенията на КЕВР се посочва, че исканите лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници.

С приетите от Комисията решения са одобрени и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените на дружествата лицензии за търговия с природен газ.

Комисията е одобрила и бизнес плановете на дружествата за периода 2021-2025 година.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст