ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдът извади Найденов от българския списък по “Магнитски”

Братя Найденови - Ефбет - Цеките

Върховният административен съд (ВАС) разпореди Цветомир Найденов да бъде изваден от българския списък след санкциите по закона "Магнитски". Определението му е окончателно и не подлежи на обжалване.

Още от самото начало Цветомир Найденов, както и брат му и баща му, които също бяха включени в разширения списък, настояват да бъдат извадени. През юни те посочиха, че са прекратили всякакви отношения със засегнатите от закона "Магнитски" лица и отбелязаха, че от март 2020 г. не са съдружници, акционери, управители и членове на управителни органи.

"Нещо повече, ние инициирахме много преди мерките по закона "Магнитски" действия за уличаването на Васил Божков в корупционни и престъпни деяния с риск за нашата сигурност и бизнес", категорични бяха братя Найденови.

Така 90 дни по-късно, днес (8 октомври) тричленен състав на ВАС с председател Йордан Константинов и членове Бисер Цветков и Петя Желева (докладчик) установи, че Цветомир Найденов няма никакви отношения с Божков.

"Жалбоподателят представя доказателства и аргументи, от които се установява, че е прекратил всякакви отношения с лица, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ", заявяват върховните съдии.

В определението си съдиите сочат, че прекратяването на свързаността се вижда и в Търговския регистър, и е констатирано и от МВР, чиято дирекция "Правно-нормативна дейност" е издала справка, че не е налице свързаност между Найденов и дружества, включени в разширения списък.

Освен това ВАС слага край на спора дали действията по поддържане на разширения списък от т. нар. Постоянна работна група са правни или фактически. В серия от определения Административният съд София-град отхвърляше исканията за изваждане от списъка с аргумента, че не са фактически действия. Сега ВАС категорично отхвърля тази теза.

"Посоченото от жалбоподателя действие по поддържане на данните му в списъка на страниците на МФ и НАП, следва да се квалифицира именно като фактическо действие, което продължава и към настоящия момент и засяга правната сфера на жалбоподателя", заяви ВАС.

Той констатира и друго – ДАНС не разполага с преписка, въз основа на която Цветомир Найденов е включен в списъка. 

"НАП не е представилa волеизявление и правно основание за включване на жалбоподателя в списъка. Съгласно чл.252, ал.2 АПК административните органи и длъжностните лица трябва да предоставят данни за основанието на извършените действия. От което следва, че по делото е установена липса на волеизявление за включване на жалбоподателя в списъка", посочват върховните съдии. И заявяват, че прекратяването на свързаността е основание за изключване на Цветомир Найденов от списъка, поддържан на интернет страниците на Министерство на финансите и на Национална агенция за приходите.

В определението си Върховният съд прави и ключов коментар за статута на т. нар. работна група: 

"Не може да се сподели доводът на МФ в депозирания отговор на частна жалба, че атакуваното действие се извършва в защита на националната сигурност и обществен интерес, тъй като действия в защита на националната сигурност и обществен интерес извършва Министерски съвет съгласно чл. 105, ал. 2 КРБ, а не членовете на Постоянната работна група, МФ, НАП, ДАНС или МВР. Законът за мерките срещу изпиране на пари също не дава основание за поддържане на данните на жалбоподателя в Списъка, тъй като същият не предвижда правомощия на Постоянната работна група, МФ, НАП, ДАНС или МВР за поддържане на списък с лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати".

Може да се очаква, че изводите на съда по отношение на Цветомир Найденов, ще важат и за баща му Стефан и брат му Боян.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст