ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Успешен рестарт за ББР

ББР - централен офис

Новото ръководство на Българската банка за развитие завъртя манивелата за бърз и пълен рестарт на дейността й. Докато през последните години ББР е отпускала средно по кредит и половина на месец, защото е била съсредоточена предимно върху малко кредити с големи размери, то сега нещата са коренно променени. Банката трайно се е обърнала към средния и дребен бизнес и за първите три месеца от началото на година тя е раздала 81 заема. Това са директни кредити, без участието на търговски банки – посредници.

„За да пренастроим изцяло дейността си се изисква време. Трябва да обновим процесите си, да свалим размера на финансирането и да увеличим бързината на работата си, за да отговорим на търсенето на кредити. Съзнаваме, че по-големият брой кредити и то за микропредприятия и стартиращи фирми е по-рисков. Това е така, защото при фирми с до 2-годишно съществуване например трудно може да се проследи историята на паричните им потоци, а оттам и да се прогнозира колко от тях ще оцелеят, особено в тази тройно кризисна ситуация.

Едно е ясно – средният размер на кредита е свален десетократно”.

Това сподели Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР, специално за „БАНКЕРЪ”.

Като резултат нетната печалба от януари до март е в размер на 19.5 млн. лева. Управляващите й работят за повишаване на  ефективността, което води до ръст в директната й кредитна дейност.  Само за първите три месеца на 2022 г. с малки и средни предприятия са сключени сделки за кредити и лизинги на обща стойност 17.7 млн. лева. Заемите са по новите кредитни продукти в подкрепа на редица сектори, сред които хотелиерството и ресторантьорството, инвестициите в зелена енергия, както и новите програми за оборотно финансиране без обезпечения.

Продължава усилено и индиректната подкрепа на ББР през търговските банки в страната. За първото тримесечие по програма „Възстановяване“ са отпуснати кредити за над 80 млн. лв. към близо 300 микро-, малки и средни предприятия.

Финансовите резултати показват ръст на оперативния доход на банката, който е 27.8 млн. лв. в сравнение с 3.1 млн. лв. за същия период на 2021 година. Същевременно намаляват административните разходи, които са с 26%  – с около 2.2 млн. лв., по-малко от първото тримесечие на предходната година.

ББР продължава да поддържа високо ниво на ликвидност

Към 31 март отношението на ликвидно покритие (LCR дефиниция съгласно Регламент 575/2013/EC) е 442.9%, което е значително над регулаторно изискуемата норма от 100%. Така и през първото тримесечие на 2022 г. ББР остава отлично капитализирана, като продължава да е банката с най-високо ниво на адекватност на базовия собствен капитал от първи ред – 36.82 процента. 

Всъщност, банката отчита размер на базовия и собствен капитал от първи ред от 1.155 млрд. лв., а общата й капиталова адекватност възлиза на 36.82% по отчетни данни към регулатора БНБ (към 31 декември 2021година).

От баланса на банката става ясно, че през първото тримесечие няма съществени движения в обемите на дейността на ББР. Сумата на активите нараства минимално, от 3.358 млрд. лв. на 3.360 млрд. лева.

Финансовият резултат на „Българска банка за развитие” ЕАД за първото тримесечие на 2022 г. е 

нетна печалба в размер на 19.450 млн. лв.

при отчетена загуба в размер на 5.341 млн. лв. за първото тримесечие на 2021 година.

Лихвеният приход за първото тримесечие на 2022 г. е в размер 19.359 млн. лв. срещу 27.257 млн. лв. за същия период на миналата година. Високият лихвен приход през първото тримесечие на 2021 г. се дължи на еднократна операция на погасяване на просрочени лихви, съчетано с увеличение в размера на обезценките.

Нетният резултат от такси и комисиони за първите три месеца на 2022 г. е отрицателен и възлиза на 229 000 лева. Резултатът е повлиян от начислените през отчетните периоди разходи за агентски комисионни за съуправление към търговските банки във връзка с издадените портфейлни гаранции по безлихвени кредити за лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Кредитната дейност на Групата на ББР се осъществява, чрез директно предоставяне на заемни средства и чрез финансиране посредством програми (продукти) за кредитиране на търговски банки, които с получените средства предоставят кредити на малки и средни предприятия – МСП (т.нар. он-лендинг).

След септември 2021 г. банката пренасочи фокуса си към финансирането на МСП. Разработени и внедрени бяха няколко продукта в подкрепа на МСП за насърчаване на определени сектори:

  • Програма на ББР с  гаранция от Паневропейския гаранционен фонд (PEGF);
  • Програма „Финансиране за зелена енергия“;
  • Програма „Подкрепа за туризма“ – продукти „Ликвидна помощ за хотелиери“ и „Ликвидна помощ за ресторантьори“;
  • Програма „Подкрепа за розопреработване“;
  • Програма „Енергийна подкрепа“;
  • Програма „Оборотен кредит за суровини и материали“
  • Програмите постепенно "набират обороти", като всеки месец обемът и броя на предоставените нови кредити нарастват. В процес на разработка са и допълнителни продукти, ориентирани към специфичните нужди на МСП от други сектори.

Кредитите се отпускат след решение с мнозинство от Управителния съвет на ББР, ръководен от Крум Георгиев. Изпълнителни директори на банката са Живко Тодоров, Владимир Георгиев и Цанко Арабаджиев. Институцията няма главен изпълнителен директор и тримата имат равни права.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст