ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Форсират се калибрирани корона кредити за бизнеса

кредит

При ускоряваща се поредна вълна на коронавируса, банките се опитват да форсират програмите за кредитиране на все по-изправения до стената бизнес. В последни дни от централите на кредитните институции излязоха с позитивни новини за свеж ресурс и калибриране на програмите за финансиране на малките и средни фирми, които вървят с гаранция от държавата и Европейския съюз. 

Споразумение за 200 млн. евро

Преди дни Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и "УниКредит Булбанк" подписаха гаранционно споразумение за 60 млн. евро, което се очаква да осигури нови заеми за близо 200 млн. евро – в подкрепа на български предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19.

За ресурс могат да кандидатстват малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и големи фирми. Българската кредитна институция уточнява, че става дума за "изгодни заеми за финансиране на оборотния капитал, нуждата от допълнителна ликвидност или текущи и нови инвестиции, както и планове за разширяване".

"Финансовите средства ще бъдат предоставяни на предприятия в цяла България, чиито области на дейност съответстват на мисията и целите на ЕИБ, сред които са иновациите, околната среда и развитието на малките и средни предприятия", казват от "УниКредит Булбанк".

Гаранциите по тези кредити ще се издават от Европейския гаранционен фонд. Той бе създаден заради корона кризата с идеята да предоставя в кратки срокове заеми, гаранции, обезпечени ценни книжа, дялово участие и други финансови инструменти, предназначени предимно на малки и средни предприятия. Европейският гаранционен фонд е част от пакета с мерки на ЕС за възстановяване, чиято цел е да предостави общо 540 млрд. евро на най-засегнатите сектори в икономиката.

ББР с промени условията

На 18 октомври Българската банка за развитие (ББР) съобщи новите си условия по програмата за финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки. Според промените Обновената гаранционна програма дава възможност на българските компании да кандидатстват при по-кратки срокове за одобрение и облекчени изисквания за обезпечение. Финансирането може да бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията, като ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Срокът за погасяване на кредитите е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период.

Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до 5 работни дни след предоставяне на всички необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни. За да получат финансова подкрепа по програмата, компаниите следва да имат приключени минимум 3 финансови години с приходи от продажби, поне една от които да е завършила с печалба.

От гаранционния инструмент могат да се възползват микро-, малки, средни фирми и така наречените "малки компании със средна пазарна капитализация", т.е. с до 499 души персонал от всички сектори на икономиката. Условието е да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в България, както и да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията.

Като обезпечение се изискват лични гаранции от действителните собственици на фирмите или от свързани лица, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО), уточняват от държавната банка.

Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка е до 20 декември тази година. Българо-американската кредитна банка (БАКБ) е първата, която ще предоставя кредити по обновената гаранционна програма. От стартирането на схемата на ББР през май 2020 г. досега са гарантирани кредити за подпомагане на бизнеса за над 310 млн. лева. При старта на програмата БАКБ отново бе първата банка, която започна да предлага спасително финансиране за фирмите в извънредната обстановка, като от началото на юни 2020 г. до края на септември 2021 г. има реализирани 184 кредита в размер на над 40.3 млн. лв., отпуснати на компании, в които работят повече от 4 055 души.

Още 96 млн. лв. свеж ресурс

В началото на октомври стана ясно, че Фондът на фондовете (ФнФ) отпуска допълнително над 96 млн. лв. по програмата за бизнес кредити без обезпечение. Целта на програмата е улесняване достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността. Предприятията ще имат възможност да получат свежи пари основно за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Условията на гаранцията позволяват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от материалното им обезпечаване.

ФнФ ще поеме до 50% от кредитния риск на банките-партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия, с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит.

Оказва се, че критериите по схемата на Фонда на фондовете и по тази на ББР са като цяло уеднаквени. ФнФ уточнява, че достъп до бизнес кредити могат да получат български малки и средни предприятия с минимум 3-годишна история. От фонда акцентират, че няма изискване за материални обезпечения с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците на фирмите-кандидатите. Другите параметри на схемата са: възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период; разсрочване на изплащането по главница до 84 месеца; минимизиране на административната тежест за клиента. Фирмите имат възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020-та, според това през коя от двете години оборотът е бил по-голям.

 

Отчетът на банките 

От началото на кризата банките са участвали в съгласуването на основните параметри по програми за подпомагане на фирми и домакинства и финансови инструменти, с утвърдени партньори, като Фонд на фондовете, ББР, Националния гаранционен фонд, както и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), отчете преди дни Асоциацията на банките в България.

От стартирането на Програмата на ББР през 2020 г. за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от пандемията, до настоящия момент банките партньори са отпуснали кредити за над 350 млн. лв. на над 2 000 микро, малки и средни компании. От 2020г. досега от програмата на ББР за безлихвените кредити са се възползвали близо 53 хил. души, а размерът на отпуснатите средства през банките партньори е близо 250 млн. лева.

Банковата асоциация отчита, че лимитите на банките по програмата на Фонда на фондовете са на изчерпване, докато по програмите на ББР повечето банки вече изчерпаха своите лимити. Нещо повече, през месец октомври 2021г. Фонда на фондовете стартира процедура за нов ресурс по програма “Възстановяване“.

Оповестените данни от ЕИФ пък показват, че през 2020 г. този фонд е привлякъл 328 млн. евро в нови операции за финансиране на малки и средни предприятия, чрез които се дава възможност за предоставяне на почти 1.8 млрд. евро, като от тази сума 1.2 млрд. евро са насочени към предоставяне на ликвидност за малки и средни предприятия, най-вече в отговор на кризата, предизвикана от коронавируса. С активното участие на банките инструментите на ЕИФ достигат до над 22 хил. предприятия, около половината от които са микропредприятия.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст