Жилищното кредитиране – с по-ниски лихви към по-ускорен ръст

софия жилища недвижими имоти

Все по-изгодните условия напомпват растежа в сегмента на жилищните кредити. Това е основният извод, който може да бъде направен от данните на БНБ за лихвите и растежа в този сегмент. 

Статистиката на централната банка показва поредно нарастване на жилищните кредити през септември. В края на деветмесечието на годината жилищните кредити са 13.513 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 16.2 процента. Растежът им дори се ускорява спрямо август, когато бе отчетено 15.8% годишно увеличение.

В същото време лихвите по жилищните кредити продължават своя спад до исторически ниски нива. В рамките на една година средният лихвен процент в този кредитен сегмент се е понижил с 0.19% до 2.68%, показва лихвената статистика на БНБ. На месечна база, т.е. спрямо август е отчетен спад от 0.02 процента. Отделно, годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните заеми също бележи понижение – с 0.13% на годишна база и с 0.04% на месечна.

Не е за пренебрегване обаче и рискът от тази експанзия, забелязан от регулатора. В опит да охлади кредитния бум в този сегмент неотдавна БНБ реши от 1 октомври 2022 г. да вдигне нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции от 0.5 на 1.0 процент. 

"Кредитната активност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Наблюдаваните темпове на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове, които могат да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност. Повишението на равнището на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките", аргументира решението си Българската народна банка.

Според икономистите на "Уникредит Булбанк" пазарът на недвижими имоти е изключително динамичен в последните месеци. След много силен ръст на цените през предните три тримесечия – съответно от 3.2%, 1.7% и 3.5% на тримесечна база, в последните месеци пазарът все пак отчита известно забавяне.

Забавянето може да бъде обяснено с факта, че в София, цените за жилище спадат с 1.5% спрямо предишното тримесечие, след продължителен период от девет месеца с общ ръст от 13.5%. Най-силен ръст на цените през второто тримесечие на 2021 г. беше отчетен във Варна, 4.5% спрямо първото тримесечие. Същевременно в Русе (2.5%), Пловдив (2.2%), Бургас (1.4%) и особено в Стара Загора (0.5%) този ръст е много по-малък.

Тази статистика утвърждава тенденцията на разминаваща се динамика на пазарите на жилища в различните региони на страната. В голяма част от страната, цените на жилищата продължават да бъдат в съответствие с нивото на доходите на преобладаващата част от гражданите, докато в най-предпочитаните квартали и сегменти в големите градове покачват стойността си.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст