Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата за своята работа

всс

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата за своята работа

С решението се създава нова алинея в чл. 7а, която регламентира, че „въпроси по доклада на съответната точка от дневния ред, без да се изразява становище по него, могат да се задават преди изказванията по същество. Всеки от членовете на СК задава всичките си въпроси към докладчика в едно изявление с продължителност до 3 минути. Докладчикът дава отговор на поставените въпроси, непосредствено след задаването им от съответния член на колегията с изложение с продължителност до 3 минути“.

Добавено бе, че тези правила не се прилагат, когато въпросите се поставят по допълнително внесени точки, когато материалите по точката са присъединени по-късно, както и когато в предложението са включени множество подточки с различна фактическа обстановка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст