Съдийската колегия на ВСС препрати на ВАС възражение на участник в конкурс

всс

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет препрати на Върховния административен съд – по компетентност, възражение на участник в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в административните съдилища, обявен с решение на СК. Той оспорва поставените му оценки, начина на оценяване, както и публикуваните решение на казус и отговори на тест.

Колегията обсъди също писмо от Димитър Стоянов – журналист от сайтовете Bivol.bg и Bird.bg, с поставени по Закона за достъп до обществена информация въпроси относно същата конкурсна процедура.

По повод тиражирани в някои медии манипулативни твърдения за предрешеност, председателстващият Съдийската колегия Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, заяви, че няма никакво отношение към работата на конкурсната комисия.

Атанаска Дишева – член на СК и на Комисията по атестирането и конкурсите, съобщи, че в деловодството на ВСС не са постъпвали сигнали по конкурса, а гаранциите за неговото обективно провеждане се съдържат в ЗСВ и в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Посочено бе, че няма подадени жалби от участници в конкурса, във връзка с посочените твърдения. Цветинка Пашкунова – член на ВСС и председател на Комисията по правни въпроси, обърна внимание на законовите гаранции, предвидени със случайния избор на членовете на конкурсните комисии, анонимното провеждане на писмените изпити, изготвяните от Комисията по професионална етика становища за моралните качества на кандидатите, както и във възможността за обжалване на всеки от етапите в конкурсните процедури от заинтересованите лица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст