ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

С конкурс търсят двама директори за борда на „Летище Пловдив“

Модернизацията на “Летище Пловдив” ще струва 18 млн. лв. на държавата.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е обявило конкурс за избор на двама членове – представители на държавата в съвета на директорите на „Летище Пловдив“ ЕАД.

По изискване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев при провеждането на конкурсите за избор на членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на министерството се въвежда пълна прозрачност и откритост на етапите на избор, като изслушванията на кандидатите ще бъдат излъчвани във Фейсбук страницата на министерството. Това ще даде възможност на всички граждани, медии и заинтересовани страни да проследяват целия процеса.

Кандидатите за членове на съвета на директорите на „Летище Пловдив“ трябва да отговарят на изискванията за съвместимост по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия. Резултатите от всеки етап от конкурса ще бъдат публично оповестявани.

Конкурсът ще се проведе в две части: писмена и устна.

В писмената част кандидатите представят концепция за развитие на предприятието. Концепцията включва и стратегия за развитите на предприятието с фокус привличане на нови клиенти (пътнически и карго бизнес), както и взаимодействие с туристическата и товарната индустрии. В концепцията кандидатът представя и приноса си към управлението на предприятието. Всички концепции ще бъдат публикувани на страницата на министерството.

До устната част на конкурса ще се допускат кандидати, които са получили най-малко 20 точки, като е предвидено изслушването да бъде излъчвано онлайн на Фейсбук страницата на МТИТС.

Припомняме, че от средата на септември е започнала процедура по вливане на "Летище София" ЕАД в "Летище Пловдив" ЕАД. Тя се провежда на няколко етапа и ще продължи шест месеца.

С подписването на концесионния договор „Летище София“ като търговско дружество е загубило своята функционалност. То вече не е летищен оператор, но има определени активи и средства. Затова предишният служебен министър на транспорта Георги Тодоров предложи вливане на компанията в „Летище Пловдив", което също е сто процента държавна собственост. И никак не му върви в концесионирането. Според транспортния министър така ще се осигурят средства за развитие на пловдивския аеропорт като летищен оператор и заедно с това ще се възпрепятства възможността за разпиляване на средствата, които са налични в счетоводния баланс на „Летище София“.

Решението за вливане е от 1 септември. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст