ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Лъчезар Борисов: Такава инфлация не е наблюдавана от 20 години

Лъчезар Борисов

Бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов публикува във Фейсбук свой анализ на инфлационната обстановка, според който такъв инфлационен натиск не е наблюдаван от 20 години. Борисов предлага и редица мерки за овладяване на ценовата спирала. Публикуваме текста му без съкращения:

Краткият анализ на публикуваните данни на НСИ за индекса на цените на производител дава основания за следните изводи:

След бизнес климата, потока на преки чуждестранни инвестиции, инфлацията и влошената макроикономическа прогноза на БНБ, сега и индексът на цените на производител задава крайно негативни тенденции през следващите месеци. Прогнозирам ускорена инфлация при потребителските стоки за населението в България през следващите месеци, тъй като в момента се наблюдава много бързо нарастване на общия индекс на цените на производител. Нарастването на цените на производителите през следващите месеци ще рефлектира върху потребителските цени, респективно върху намаляване на покупателната способност на всички нас. През месец септември 2021 г. е отчетен ръст от 20% на общия индекс на цените на производител, спрямо същия месец на предходната година. За същия период ръстът на цените при „производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ“ е 39,5%, при „продуктите за междинно потребление“ 19,3% и при „енергийните продукти 38,5%. Такъв инфлационен натиск не е наблюдаван през последните 20 години.

Ръстът на цените на производител нараства много повече за последните 5 месеца на управление на служебните правителства, отколкото за предходните четири години при управлението на редовното правителство. Общият индекс на цените на производител при база 2015 г. за последните пет месеца нараства с 13,5 пункта при нарастване от 13 пункта за четирите години управление на редовното правителство. Индексът на цените на производител при производството на дървен материал и изделия от него нараства с 13,5 пункта за периода на служебните правителства, спрямо ръст от 9,6 пункта за четирите години управление на редовното правителство. Индексът на цените при производството на и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газ нараства с 41.6 пункта за последните 5 месеца при ръст от само 24,1 пункта за четирите години управление на редовното правителство. Индексът на цените при енергийните продукти за петте месеца управление на служебните правителства нараства 33,2 пункта, при ръст от само 12.3 пункта за четиригодишния период на управление на редовното правителство.

За да се овладее ценовата спирала, която се очаква да се пренесе и върху потребителските цени е необходимо спешно:

– Въвеждане на разработения от експерти на ГЕРБ и обсъден с работодателските и синдикални организации #устойчив #модел за компенсиране на бизнеса от ръста в цените на електроенергията.

– Прилагане на обсъдения с работодателските и синдикални организации отделен модел за компенсиране на цените на енергоносителите за енергоинтензивната индустрия, който се прилага в цяла Европа. Това ще намали ръста в цените на металите и основни продукти от химическата промишленост.

– Прилагане на приетите от Народното събрание разпоредби, касаещи дейността на Държавната петролна компания с цел разгръщане на конкуренцията на пазара.

– Пакет от социално-икономически мерки в подкрепа на бита.

– Ускоряване, а не спиране и забавяне на изпълнението на инфраструктурните проекти, включително и тези в сектор енергетика.

Изводите и решенията за 14 ноември оставям на Вас!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст