ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Приключи плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

АЕЦ „Козлодуй”

На 1 ноември завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от електроцентралата. След проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът бе включен в електроенергийната система на страната в 1:41 часа.
Плановият годишен ремонт, започнал на 29 септември, се е проведел при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19, уточняват от дружеството.

Изпълнени са били необходимите дейности по ремонт и профилактика на оборудването и реакторът е презареден със свежо ядрено гориво. Реализирани са били и предвидените дейности, свързани с повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока.
Другият ядрен енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” – пети, работи с пълно натоварване на мощността.

АЕЦ "Козлодуй" е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство.

Към момента АЕЦ "Козлодуй” ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока – 5 и 6, с реактори тип ВВЕР-1000, и две хранилища за съхранение на отработено ядрено гориво – хранилище за отработено ядрено гориво с технология за съхранение под вода и хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво.

Производството на електрическа енергия от АЕЦ практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на околната среда.

Само за 2020 г. електропроизводството на АЕЦ „Козлодуй” е спестило на населението и околната среда вредното въздействие на над 19.6 млн. тона въглероден диоксид (CO2), 64 хил. тона серен диоксид (SO2), 14 хил. тона азотни оксиди (NOх) и 0.2 хил. тона прах, съдържащ естествена радиоактивност.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст