ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кадрова рокада удължава агонията на ДКК

ДКК - Караганева - освобождаване

"Съветът на директорите на "Държавната консолидационна компания" ЕАД освободи Ваня Караганева от длъжността изпълнителен директор. За краткия период, в който заема този пост, Караганева е извършила редица противозаконни действия и безотговорни бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на държавата – в лицето на самата ДКК, и уронват престижа на Министерство на икономиката в качеството му на едноличен собственик на капитала на консолидационната компания, гласи официално съобщение", разпространено от ДКК.

Според хронологията, Ваня Караганева влиза в управителното тяло на ДКК едва през септември. Номинацията й е заслуга на Кирил Петков, който по онова време все още е служебен министър на икономиката.

Според "заварените" колеги на Караганева обаче за два месеца и половина в директорския борд Караганева е успяла да сътвори толкова безобразия, колкото нормален човек не би могъл да извърши дори за няколко 5-годишни мандата (цитираме съобщението на ДКК):

– еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК по 5 висящи търговски дела и назначаване на друг, въпреки резервите на финансовия контрольор. Новите договори за правна помощ задължават ДКК с парична сума в размер на 1.120 млн. лв. с ДДС, и то за вече платени услуги;

– еднолично подписване извънсъдебна спогодба с материален интерес в размер на 50 млн. лв., с различен от одобрения вече от СД на ДКК текст, без последваща санкция или даже информиране на Съвета на директорите на ДКК;

– като директор на публично предприятие подписва декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър, за да прикрие фактът, че работи на още едно място, което е различно от висше учебно заведение и болница;

– еднолично е решила да смени банката, обслужваща ДКК – нарушение на чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Освен това, е избрала банка, която не е покрила стрес теста на ЕЦБ, а това би се отразило и на видовете риск към ББР във връзка с кредитната експозиция на ДКК от 147 млн. лв.;

– отказва да изплаща в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които ЕАД-то има подписани договори (ЧЕЗ и др.). Във връзка с провеждания тримесечен мониторинг от ББР на ДКК като кредитополучател, ДКК не може да предостави в срок необходимите удостоверения за липса на публични задължения;

– издава заповеди за подписване на финансово-счетоводни документи, които са в нарушение на вътрешните правила на ДКК, ЗФУКПС, чл. 13, ал. 3, т. 1 и Методическите указания на Министерството на финансите;

– еднолично назначава временни членове на СД на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД без одобрението им от Съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК;

– еднолично разрешава на ВМЗ – Сопот да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност и без да уведоми Съвета на директорите на ДКК.

– отказва разглеждане на всякакви въпроси, свързани с проекта за ремонт и реконструкция на язовири. В резултат на това са просрочени нормативно определени срокове, което крие риск от бедствия и може да доведе до тежки финансови загуби за ДКК;

– подписва договор за правна помощ и консултантски услуги с адвокат, който впоследствие е назначен и за председател на комисиите за избор на членове на съвета на директорите на ВМЗ-Сопот, „Монтажи“ и „Кинтекс“, както и всички комисии за избор на одитори на дъщерните дружества. Адвокатът има достъп до цялата информация на сървъра на ДКК, въпреки че самият той не е служител на Консолидационната компания.

И понеже всичко изрецитирано дотук явно изглежда малко, тримата членове на Съвета на директорите –  Рая Каназирева, Радостин Вазов и Диляна Софиянска, поставят на Ваня Караганева и окончателна диагноза:

"За по-малко от месец работа като изпълнителен директор, Ваня Караганева блокира работата на ДКК в редица направления, включително чрез неправомерни еднолични решения.

Действията й показват, че тя разбира управленската отговорност на тази позиция основно като функция за нови назначения в ДКК и дъщерните дружества. Караганева увеличава щата на ДКК с по-високоплатени, но не и оперативно работещи служители, без да e ясно от какви източници ще се осигурява финансирането на тези позиции, които ДКК не може да си позволи. Като част от тази практика, Караганева е назначила свой технически сътрудник на два трудови договора, с общо възнаграждение по-голямо от това на началник отдел в ДКК, като в същото време е обективно невъзможно служителят да изпълни задълженията си по двата договора.

В заключение, СД на ДКК отчита като своя грешка избирането на Ваня Караганева за втори изпълнителен директор на дружеството, без да е посветил достатъчно време, за да установи дали тя притежава компетенциите, необходими за тази роля".

А миг преди да удари последния гонг, Караганева е обвинена и в интригантство, и в опит да "дерибейства" от името и за сметка на принципала: "Съветът на директорите на ДКК не приема за достоверни внушенията, правени от Караганева на заседания на СД, че всички нейни действия са по нареждане на Министерство на икономиката. ДКК се противопоставя на спекулации, че принципалът в лицето на министъра на икономиката може да носи отговорност за действия на Караганева, които са против интереса на дружеството!"

Както се казва на популярен жаргон – на съда всичко е ясно, да влезе убитият!

Както се казва в последното изречение от съобщението за кадровата рокада – във връзка с гореизложеното, ДКК е сезирала  компетентните органи!

Както се казва не в стотици, а в хиляди публикации на "БАНКЕРЪ" по подобни поводи – защо блюстителите на държавния интерес търпяха издевателствата на Караганева толкова време, а не я изгониха още на второто нарушение?

Очаквайте подробности…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст