“Чайкафарма” приключи 2021 г. с най-голяма капитализация на БФБ

зала на фондова борса акции пари зарчета

SOFIX бе един от най-успешните борсови индекси през 2021 година. Показателят очерта една успешна търговия на "Българска фондова борса" и за инвеститорите, и за публичните компании. За дванадесетте месеца на миналата година индексът на "сините чипове" порасна с 42.23% до 635.68 пункта, показа проучване на в. "Банкеръ". Основният индекс на Българската фондова борса – SOFIX, приключва 2021 г. на второ място по ръст в региона на Централна и Източна Европа. Той беше изпреварен само от OMX Tallin в Естония, но с малко /с 48.92% ръст/.

За втора поредна година акциите на "Чайкафарма висококачествените лекарства" АД продължават да трупат стойност, а предприятието за производство на лекарства и посреща 2022 година като компанията с най-голяма пазарна капитализация на "БФБ-София".

Фармацевтичната компания започна борсовата 2021 година при цена на акциите си от 13.50 лева за един брой. А дванадесет месеца по-късно книжата на производителя на генерични лекарства добавиха още 1.40 лев към стойността си. Така пазарната капитализация на „Чайкафарма“ в края на декември спря на кота 1 259 050 000 лева. 

Не само секторът, в който работи фирмата – производството на лекарства – тя доставя както потентни продукти на водещи международни компании, така и генерични, произведени в заводите й в Пловдив и Варна, но и бизнес плановете и финансовите й резултати подкрепят този ръст на книжата.

Продължават дейностите по разширяване на таблетния цех в Пловдив. Монтирано е новото оборудване, което е в тестов период, и е обучен персонала. Приключило е изграждането на допълнителните складове за форматни части и помещенията са готови за пускане до края на годината. Предстои да се промени разрешението за производство. Тихомир Каменов контролира 95.43% от акциите с право на глас на компанията.

Конкурентите на БФБ

по показателя "пазарна капитализация" също повишават пазарната си оценката, но все още са далеч назад.  Три от тях все пак прескочиха 600 млн. лева.

"Еврохолд България" АД отново е най-близо до лидера. Компанията контролира портфейл от дъщерни дружества, които извършват дейности в четири направления – финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Цената на акциите на компанията започната борсовата търговия от 1.73 лева, а в края на декември стигна до 2.46 лева, което й осигури пазарна капитализация от 640 830 000 лева. Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите финансови и енергийни групи в Югоизточна Европа отбеляза солиден ръст на консолидираните си резултати за деветте месеца на миналата година, които включват само частично (два месеца) представянето на придобитите в края на юли дъщерни дружества на "ЧЕЗ Груп" у нас.

Тройката на най-скъпите компании на БФБ се допълва от куриерската фирма "Спиди“ АД. Тя направи огромен скок в котировките на акциите й от 94.97% до 112 лева, а пазарната оценка набъбна до 602 293 328 лева. Случилото се е логично предвид факта, че през миналата година акционерите от френската компания "Геопост" СА направиха търговото предложение и изкупиха книжата на останалите акционери на "Спиди". Новият мажоритарен собственик предложи и бе гласувано изплащане като дивидент на акционерите на цялата печалба на куриерската фирма за 2020 година. Към печалбата от 2020-а от 22.51 млн. лева ще се добави и част от неразпределената печалба за предходни години. Така се получва обща сума в размер на 28 232 499.75 лв., т.е. брутният дивидент ще е 5.25 лв. на акция.

Още един производител на лекарствени продукти – „Софарма“ АД, влезе в групата на скъпооценените на "БФБ-София". Книжата й добавиха 1.28 лева към стойността си до 4.46 лева в края на декември. Така борсовите играчи я оцениха на 601 198 630 лева. Компанията не разпредели дивидент за 2020 г., но бе гласувано увеличение на капитала с издаване на емисия варанти. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст