“Промяната” започва с бюджетна пренастройка

Парламент комисия по бюджет и финанси Любомир Каримански Асен Василев

Новата година за правителството започна с извънредно бюджетно законодателство. По предложение на Министерския съвет на първо четене в парламента  бе одобрен законопроект, с който се удължава действието на миналогодишния "голям" бюджет ( на държавата), както и на двата малки (на НЗОК и НОИ) до 31 март. Тази инициатива не бива да се оценява като изненадваща, защото още от октомври миналата година усилено се говори, че заради политическите турбуленции реално няма да има време за подготовката и приемането на добре обмислен закон за държавния бюджет за 2022 г. в стандартния времеви хоризонт. 

 

Когато и управляващи, и опозиция са прави…

Така се стигна и до сегашния пожарен вариант. На 12 януари Народното събрание прие внесения три седмици по-рано проектозакон.  Ден по-рано той бе подкрепен и от трите водещи парламентарни комисии – бюджетната, здравната и социалната. Окончателно, това решение трябва да мине през парламентарната цедка до 19-20 януари. С приетите текстове се уреждат социални плащания, помощи за деца, редица обезщетения, размерите на минималния и максималния осигурителен доход, пенсиите и други ангажименти на държавата.

Колкото до дебата в пленарната зала, за него може да се каже, че това бе един от редките случаи, в които и управляващите, и опозицията вадят разумни аргументи в подкрепа на тезите си. От една страна, останалата извън управлението партия ГЕРБ казва, че забавянето на Бюджет 2022 и разработването на този извънреден законопроект, в който има и някои неясноти, са лоши бюджетни практики. От друга страна обаче, от мнозинството посочват, че в момента това е единствен изход от бюджетния вакуум, което също е съвсем валиден аргумент. 

"Не може на 1 януари да нямаш визия каква ще ти бъде приходната част до края на годината. Нашата парламентарна група не може да подкрепи това предложение. Като човек, който съм работил близо 40 години във финансовото министерство, никога не съм си позволявал така да раздробявам бюджетния процес", обясни депутатът и бивш финансов министър Кирил Ананиев.

Опонира му председателят на Бюджетната комисия и депутат от "Има такъв народ" Любомир Каримански, който посочи, че удължаването на срока за действие на бюджета е техническа необходимост, тъй като държавата трябва да продължи да оперира и да посрещне разходите. 

"Няма гласуван бюджет за 2022 заради политическата обстановка в страната – правителството беше гласувано преди месец, а комисията по бюджет беше сформирана в дните преди коледната ваканция. Необходимо е време за изготвянето на нов бюджет, който да отрази новата политическа реалност, заложеното в коалиционното споразумение и всички социални дейности, които сме предвидили", аргументира се Каримански.

ДПС пък изказа недоволство от ретроактивното действие на законопроект, който макар приет в средата месеца, ще влезе в сила със задна дата – от 1 януари. От движението напомниха и че минималната работна заплата, както и заплатите в бюджетната сфера остават практически замразени на нивата си от миналата година до 31 март.

Дяволът е в детайлите

Извън дебата, който протече професионално (изключение направиха само представителите на "Възраждане", които го удариха на популизъм), законопроектът стъпва върху чл. 87 от Закона за публичните финанси. Той повелява, че "в случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година".

Този текст предполага, че страната ще може да изхарчи до 11.870 млрд. лв. между 1 януари и 31 март. На толкова възлизаха разходите по Консолидираната фискална програма (КФП) към края на първото тримесечие на миналата година.

В законопроекта на кабинета "Петков" обаче е записано, че "максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители са в размер не повече от 25 на сто от определените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. годишни размери за съответния показател".

Повече яснота се очаква при приемането на извънредния бюджет закон на второ четене, тъй като депутати от ресорната комисия поискаха от Министерството на финансите детайлна справка с лимитите, които министерствата и другите бюджетни структури мога да изхарчат до приемането на редовна финансова рамка. 

Фискалният резерв може да олекне с 1.3 милиарда

Колкото до обслужването на държавния дълг, в Закона за публичните финанси е указано, че: "Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обръщение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година"

В случая възможностите за управлението на дълга в тази нестандартна ситуация са важни, тъй като през март страната ни трябва да плати 1.3 млрд. лв. по падежиращи емисии еврооблигации на международните пазари, емитирани през 2015 година.

Засега индикацията на финансовия министър Асен Василев е, че първите вноски по падежите няма да бъдат покрити чрез рефинансиране, а ще се използват натрупаните средства във фискалния резерв. Към края на ноември размерът на фискалния резерв е 12.8 млрд. лева.

Ще бъде интересно да се види дали растежа на БВП и ускоряващата се инфлация, която рефлектира в хазната като повече приходи от ДДС, бюджетът няма да излезе на излишък в първите месеци от годината. В такъв случай искането на депутатите е: харченето на този излишък да не става с правителствени постановления, а да се търси санкция от Народното събрание.

Колкото до приемането на редовния Бюджет 2022, уверенията на Министерството на финансите е, че проектозаконът ще бъде внесен в парламента до края на януари, което означава, че при най-оптимистичен сценарий може да бъде окончателно приет до края на февруари. Още от сега финансовият министър анонсира, че бюджетът ще бъде актуализиран през юни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст