Министерството на иновациите и растежа ще пълни 403 щатни бройки

Парламент 47 народно събрание Даниел Лорер

На сайта за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван за обсъждане Устройственият правилник на Министерството на иновациите и растежа. Мнения и коментари се събират от вчера (18-и януари) и всеки, който има желание, ще може да даде становището си до 1-ви февруари.

От предложения Устройствен правилника става ясно, че новото ведомство на министър Даниел Лорер, който си поставя амбициозната задача икономическият ни растеж да стане 5% и ще управлява над 6 млрд. лева от Европейския съюз, ще открие 403 щатни бройки.

Освен традиционните четири дирекции в така наречената обща администрация, ще има и четири специализирани администрации.

Персоналът в организационните структури и административните звена – общо 403 щатни бройки – ще е разпределен по следния начин:

Политически кабинет – 9 души, от които двама заместник-министри, един началник на политическия кабинет, един парламентарен секретар, един директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ и четирима съветници, експертни и технически сътрудници.

Ще има един главен секретар, един служител, отговарящ за сигурността на информацията, един финансов контрольор. Ще бъдат открити и шест щатни бройки в дирекция „Вътрешен одит“ и пет щатни бройки в инспектората.

В така наречената Обща администрация, която обхваща четири от осемте дирекции, ще бъдат открити общо 48 щатни бройки:

Това са 7 бройки в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“; 11 бройки в „Административно и информационно обслужване"; 16 бройки в дирекция „Правна"; 14 бройки в дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

В другите четири дирекции – част от специализираната администрация, ще бъдат разкрити 332 щатни бройки.

В дирекция „Политики и анализи" – 12 души, в дирекция „Инструменти за икономически растеж“ – 13 души, в дирекция „Насърчителни мерки и проекти" – 25 души и в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" – 282-ма души, от които 96 души ще са сътрудници по управление на европейски проекти и програми, а 45 души ще са служители в териториалните звена, за които е заложено да бъдат до 12 в областните градове на страната.

Оттук вече може да се сметне, че не във всеки областен град (общо 27) ще има териториално звено на Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст