ЕК ще финансира със 78 млн. евро проекта за разширение на хранилището в Чирен

газово хранилище Чирен

Проектът за разширение на подземното газово хранилище в Чирен ще бъде финансиран безвъзмездно с 78 млн. евро, съобщиха от "Булгартрансгаз" ЕАД, което е собственик и оператор. Той е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ, за които Европейската комисия обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF). Газохранилището, което е единственото у нас, се използва за покриване на сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната и е един от инструментите за гарантиране на сигурността на газовите доставки. То е с капацитет на активен газ около 550 млн. m3/годишно. Експлоатацията на газовото хранилище е циклична, като периода за нагнетяване на природен газ е през месеците април-октомври, а периода за добив е през месеците ноември-март. Добивът зависи от потребностите на пазара в страната.

Европейската комисия отбелязва важността на проекта за сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, както и приноса му за постигане на декарбонизация и прехода към чиста енергия.

Допустими за финансиране по CEF са само проекти, които са определени от ЕК за проекти от общ интерес (PCI). Разширението на ПГХ „Чирен“ неизменно е включван във всички PCI списъци от 2017 г. насам.

Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд.м³, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн.м³/ден. Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ и ще подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността на газовите пазари в региона.

Според изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от ключово значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките.

Малинов подчертава, че разширението на ПГХ „Чирен“ е в синергия с проекта за LNG терминал край Александруполис, в който „Булгартрансгаз“ ЕАД участва с 20% от акционерния капитал и с другите проекти на дружеството за подобряване на междусистемната свързаност със съседните страни.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST