ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бюджетът излиза на 940 млн. лв. излишък в края на януари

Министерство на финансите сграда табела

На база на предварителни данни на Министерството на финансите бюджетът отчита излишък от 940 млн. лв за месец януари 2022 година. За сравнение, за януари 2021 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 409.7 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма (КФП) за януари 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 4.325 млрд. лв. и нарастват с 612 млн. лв. спрямо отчетените за януари 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо януари 2021 г. с 604 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близо до отчетените за същия месец на предходната година, уточняват от финансовото министерство.

Разходите по консолидираната фискална програма за януари 2022 г. са в размер на 3.385 млрд. лева. Разходите по КФП за януари 2021 г. бяха в размер на 3.302 млрд. лева.

Интересното е, че МФ не е публикувало никаква разбивка на разходната част. Обикновено в съобщението на финансовото ведомство фигурират поне разходите по икономически елементи. Например колко са социалните и здравноосигурителните разходи, както и колко е платено по мярката 60/40 и други схеми, насочени към бизнеса. 

От статистиката на министерството за държавния дълг става ясно, че дългът на подсектор „Централно управление“ към края на декември 2021 г. възлиза на 32.510 млрд. лев. Съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24.9 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст