ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

По-високите приходи от банкови операции вдигат печалбата на ПИБ

ПИБ сграда

Въпреки пандемия от Covid-19, която доведе до намаление на финансовата активност в световен мащаб, „Първа инвестиционна банка“ АД подобрява основните си финансови показатели, четем в междининя финансов отчет на дружеството. То отчита ръст в нетната печалба в сравнение с 2020 година от 61.36 млн. лв., достигайки 100.24 млн. лева. Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции, от една страна, и на спад на административните разходи от друга.
Общите приходи на ПИБ от банкови операции от началото на 2021 г. възлизат на 408.76 млн. лв. при 350.83 млн. лв. за 2020-а. Нетният лихвен доход за годината е в размер на 263.14 млн. лв. като нараства с 30. 5 млн. лв. на годишна база. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.
Нетният доход от такси и комисиони за миналата година е 118.86 млн. лв. и е с 23.02 млн. лв. по-висок спрямо 2020 година.

В същото време е отчетен

спад в административните разходи,

като те са на стойност 179.35 млн. лв., което представлява намаление от 1.4 процента.

Балансовото число на ПИБ към края на минилата година достига 11.27 млрд. лв., като отбелязва увеличение спрямо края на 2020 г. от 435 млн. лева. По размер на активите банката запазва мястото си сред водещите кредитни институции в българската банкова система.

Обемът на депозитите от други клиенти продължават да расте.

Към декември те са в размер на 9.42 млн. лв. с нетно увеличение от 325 млн. лева. И по този показател Банката поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на декември миналата година са в размер на 6.32 млн. лв., като нарастването на годишна база е с 277 млн. лева.

Към края на декември общият брой на клоновете и офисите на „Първа инвестиционна банка“ АД в България е 126 – 44 локации в София и 82 в градовете извън столицата. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа, отбелязват от банката.

-Няма промяна в акционерната структура на банката.  

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев държат по 46 750 000 акции или 31.36% от капитала. „Българска банка за развитие“ АД е с дял от 18.35%, а Valea Foundation – със 7.87% от книжата с право на глас.

Останалите 16 500 000 броя акции или 11.06% от капитала на ПИБ са собственост на други акционери местни и чуждестранни фирми  и индивидуални инвеститори, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на „Българската фондова борса“ (free-float).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст