ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Свиване на лихвите и ръст на теглените кредити от домакинствата

Пари

През юни средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за домакинствата* се понижава с 0.25 процентни пункта до 7.56%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тях – с 0.28 пр. п. до 8 процента.

При жилищните кредити в левове, лихвата спада с 0.05 пр. п. и връщаме тези пари с 2.49% оскъпяване, докато ГПР се повишава с 0.01 пр. п. до 2.79 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити (в показателя се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) в левове намалява с 0.23 пр. п. до 2.99 процента. Лихвата, която плащат по другите кредити в левове работодатели и самонаети лица също се понижава – с 0.16 пр. п. и пада до 2.99 на сто.

През юни средният лихвен процент по овърдрафта в левове за домакинствата спада с 0.05 пр. п. и е 14.72%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.04 пр. п. до 20.39 на сто.

Понижението на лихвата е повлияло положително върху обема на новия бизнес по кредитите за потребление в левове, посочват от БНБ. Сумата нараства със 107.4 млн. лв. до 811.6 млн. лв., а тази на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 14.2 млн. лв. до 119.7 млн. лв.

При жилищните заеми в левове обемът на новия бизнес се увеличава с 98.7 млн. лв. и достига до 611.1 млн. лева. При предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране има ръст с 9.2% и те в размер на 152.6 млн. лева. Сумата на новия бизнес по другите кредити в левове се повишава с 80.9% до 23.7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – със 110.6% и достига 7 млн. лева.

И обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица нараства – с 80.4% и е в размер на 22.5 млн. лева.

 

*Сектор Домакинства включва и сектор Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД). Данните за кредитите за потребление и за жилищните кредити се отнасят само за сектор Домакинства.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст