ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВАП сезира СДВР и Столична община да предприемат мерки по опазване обществения ред и правата и здравето на гражданите във връзка с Луковмарш

прокуратура

Във връзка със съобщения в средствата за масово осведомяване  Върховна административна прокуратура (ВАП)  сезира Столична община (СО) и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) да предприемат съответните мерки, свързани с опазването на обществения ред и в защита на правата и здравето на гражданите по време на евентуалното провеждане на т. н. „ Луковмарш“.

В съответствие с правомощията си и на основание чл. 145 ал.1 т.6 от Закона за съдебната власт, ВАП сезира кмета на СО и директора на СДВР, в рамките на тяхната компетентност по Закона за събранията, митингите и манифестациите, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за министерството на вътрешните работи, да предприемат мерки за опазване на приложимите нормативни предписания, с цел опазване на обществения ред и защита на правата на всички граждани в случаи на възникнала опасност по време на евентуалното провеждане на т.н. „ Луковмарш“.

ВАП следва да бъде уведомена за взетите решения и предприетите действия.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст