“Адванс Терафонд” купува земи на рекордна цена през януари

Земя

Най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната – „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, е закупило през януари 487 дка имоти при средна цена от 1360 лв./декар. А това е нова най-висока стойност, при която агрофондът попълва инвестиционния си портфейл.

През първия месец на тази година не е имало продажби на ниви. Така към края на януари 2022 г. „Адванс Терафонд“ притежава 182 554* дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии. Портфейлът от земеделски земи се управлява активно чрез постоянни покупки на разпокъсани малки парчета земя в около 800 землища, което, заедно с извършваните последващи комасационни проекти, води до окрупняване на собствеността на агрофонда. Заедно с това всяка година се отдават под наем на свободните земи за период от една година, също така се извършва продажба на концентрирани земи.

Тези агрофондове нямат право сами да обработват притежаваните земи, затова ги отдават под наем/аренда.

На 1 октомври започна новата стопанска година. Дружеството е подсигурило на 446 земеделски производители общо 143 666 дка земя за обработване, в които те  произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Средната рента, която агрофондът е договорил, е по 41.73 лв./дка, която расте в последните години. В резултат на това, очакваните приходи за стопанската 2021-2022 г. са 5 994 781 лева, от които авансово вече са събрани почти 42 процента.

За сравнение, за земеделската 2020-2021 година приходите са за 6 885 230 лева, а за 2019-2020 г. – 6 608 169 лева, от които са изплатени на агрофонда съответно 79.6% и 96.5% от дължимите суми.

Няма изненада в тези данни от „Адванс Терафонд“. Всъщност тенденцията за поскъпване на земеделските земи и рентите у нас беше потвърдена и през 2021-а. Средната цена за страната достигна 1252 лв. за декар през миналата година, а средната рента – 57 лв., съобщават от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

 

* Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST