ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Банките очакват растеж на дългосрочните кредити за фирми

Пари

Кредитът за частния сектор ще продължи да се развива възходящо в началото на годината според търговските банки, след като в края на 2021 г. годишното му нарастване се ускори до 8.7 на сто. За тази динамика допринесе основно относителното високо търсене на кредити от домакинствата, и в по-малка степен търсенето на кредит от фирмите. Годишният растеж на кредитите за нефинансови предприятия през ноември, например, възлезе на 4.6% при 3% в края на 2020 година. Това четем в изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания", изготвено от финансовото министерство, което представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност.
Банките очакват обема на дългосрочните кредити за фирми да ускори растежа си спрямо четвъртото тримесечие, докато този на овърдрафта на фирми леко да се забави. Това вероятно отразява и очакванията на банките за постепенно намаляване на несигурността и възстановяване на частните инвестиции.
При кредитите за домакинства също ще има ускорение

на тези с по-дългосрочен матуритет, докато при тези доминирани в евро няма да има съществена промяна. По-високото търсене на кредити от страна на домакинствата, освен с увеличението на доходите,  ниските лихвени проценти и нарастващите цени на жилищата, може да се свърже и с нарастващи инфлационни очаквания.
По отношение на привлечените депозити от домакинствата се очаква леко да повишат нарастването си спрямо края на миналата година, докато тези от фирми леко ще забавят растежа си. На фона на исторически ниските лихвени проценти и отрицателна реална възвръщаемост, банките очакват дългосрочните депозити на домакинствата да намалеят.
В крайна сметка се очаква конкуренцията в сегмента на кредитирането ще продължи да нараства, като тази от лизингови компании леко ще се ускори спрямо очакваното през четвъртоот тримесечие.

 

Финансовите инвеститори очакват запазване на ОЛП

Очакванията на анкетираните на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества за динамиката на основния лихвен процент (ОЛП) през първото тримесечие на 2022 г. се запазват предимно неутрални, като малък дял от всички отговори (5%) допускат повишение. По този начин балансовата оценка остава минимално положителна във второ поредно изследване след четвъртото тримесечие.

Въпреки изключително ниската активност на търговията на левовия междубанков пазар, през декември се наблюдаваше леко повишение на средния лихвен процент по сделките, като от обичайното си ниво от около минус 0.7%, той регистрира стойности от около около 0.5 на сто.
Това е и вероятната причина за мненията в полза на повишение на основния лихвен процент. През януари средният процент на междубанковия пазар отново се върна на ниво от минус 0.7%, което подкрепя преобладаващото очакване за запазване равнището на основния лихвен процент.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст