ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансовите технологии ще изместят традиционната роля на депозитите

бюджет

Банковите депозити исторически и към момента са традиционна форма на спестяване за България. Днес обаче те са на исторически ниските нива на лихвени проценти у нас. Въпреки ниските и дори отрицателни номинални лихвени проценти в някои сегменти поради високата несигурност по време на пандемията, предпочитанията към спястявания в банковата система останаха високи. Това е отбелязано в изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания", което финансовото министерство изготвя въз основа на очакванията на широк кръг финансови посредници – търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества.

В същото време се наблюдаваше и нарастване на търсенето на жилища, както и на кредитите за покупка за жилища. Тенденцията за засилена склонност към спестяване по време на пандемията беше характерна не само за България, но и за ЕС, САЩ, както и редица други държави.
Най-голям дял от финансовите посредници считат, че бъдещото на финансовите технологии постепенно ще измести традиционната роля на банковите депозити у нас. Това са посочили близо 45% от тях. Те посочват, че с повишаването на финансовата грамотност, гражданите и фирмите ще се насочват все повече към алтернативни форми на спестяване с по-висока доходност. Най-голяма подкрепа това
мнение е събрало сред управляващите дружества (83% от тях) и пенсионно-осигурителни дружества (с 50%).
Около 20% от запитаните считат, че

банковите депозити нямат равностойна алтернатива.

Като единствено търговските банки са подкрепили тази позиция – с общо 67% от всичките си отговори. Още близо 15% от посредниците са подкрепили запазваща се роля на депозитите с оглед на
очакваната нормализация на паричната политика, което ще направи депозитите по-атрактивни от гледна точка на риск/доходност и те ще останат основна форма за спестяване.
Също, около 15% от финансовите посредници са посочили, че очакват текущите специфични условия да се запазят поне в средносрочен план до пълно възстановяване от пандемията, поради което депозитите ще бъдат непривлекателни за сметка на по-високодоходни инвестиции или на активи-убежища.
Като друго мнение, някои от инвестиционните посредници са посочили, че при текущи реални отрицателни нива на възвръщаемост по депозити, при увеличени такси и в условия на покачваща се инфлация, депозитите са атрактивни главно заради физическата сигурност на банките. Това ще доведе по-скоро до отлив към алтернативни форми на спестяване и управлението на активи ще се задълбочи. Според мнението на инвестиционните посредници може би без промяна

като основна форма на спестяване ще останат средствата главно по големи фирмени сметки

със салда нужни за дейността.
През годините привлечените в банковата система на страната средства от домакинствата и нефинансовите компании следват тенденция на устойчиво нарастване.

В края на миналата година депозитите на домакинства (вкл. и нетърговски организации, обслужващи домакинствата)  възлязоха на 66.5 млрд. лв., като спрямо декември 2020-а нарастването им е 9 на сто. Депозитите на нефинансови предприятия достигнаха 31.8 млрд. лв. и се увеличават с 8.5% на годишна база.
Очакванията на финансовите посредници са, че в хода на икономическото възстановяване от пандемията, както и поради въведените от някои търговски банки такси за съхранение, темповете на нарастване на депозитите постепенно да се забавят. В същото време, все повече нарастват предлаганите от страна на търговските банки други продукти като алтернативни форми на спестяване – директни инвестиции във взаимни фондове (в т.ч. обратно изкупуване на дялове), управление на активи, брокерски услуги и други.

 

Очакванията са за запазване на лихвените проценти по депозитите

Като цяло сред финансовите посредници преобладава мнението за запазване на текущите нива на лихвените проценти. Но има и такива, които подкрепят повишение на възвръщаемостта на банковите депозити, което с оглед на очакванията да започне нормализация на паричната политика на ЕЦБ не изглежда неоправдано.

При очакванията относно възвръщаемоста по депозитите в лева и евро оценките все още са на отрицателна територия и финансовите посредници очакват тя по-скоро леко да намалява през първото тримесечие на годината. В същото време, оценката за доходността по депозитите в щатска валута се повиши до неутралното равнище.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст