ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Обвинителен акт за данъчно престъпление в големи размери

сгс

Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт за данъчно престъпление в големи размери по НК. Според събраните при проведеното разследване доказателства се установява, че в периода 2011-2014 г. обвиняемият А. А. e получавал парични суми, които му били превеждани от чужди граждани. Преводите били осъществявани чрез международна система за бързи разплащания.

За четиригодишния период А. А. е получил 42 парични преводи от Република Турция и Република Кипър в размер на общо 91 121,62 лева, за които е дължал данъци в размер на общо 9112,16 лева.

Обвиняемият А.А. има качеството на местно физическо лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и задължение съгласно чл. 6 от същия закон да плаща данъци за придобитите от него доходи от източници както у нас, така и в чужбина. А. А. обаче не изпълнил това си задължение за нито една от четирите календарни години.

Видно от справки на ТД НАП гр. София за периода 2011-2014 г. обвиняемият не е подавал годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и не е внасял паричното си задължение към бюджета.

По този начин за времето от 10 януари  2012 г. до 30 април 2015 г., пред ТД на НАП – София, при условията на продължавано престъпление с 4 деяния, А. А., в качеството си на местно физическо лице, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери, представляващи дължим подоходен данък в размер на 10% от получени парични средства с неустановен произход – престъпление по НК.

В хода на разследването са извършени разпити на свидетели, назначени и изготвени са финансово-икономически експертизи, графическа експертиза, изискани и приобщени са множество справки и други документи.

А.А. е на 51 години, български гражданин, със средно образование, неосъждан.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст