ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ премахва ограничението за разпределяне на печалбата на банките

БНБ сграда

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за преустановяване на ограничението за разпределяне на печалбата на банките за 2019 г. и 2020 г., съобщиха от централната банка

Ограниченията върху разпределяне на печалбата частично или изцяло, под формата на дивидент, обратно изкупуване на акции или друго аналогично плащане, бяха приложени с Решение на Управителния съвет на БНБ през март 2020 г и потвърдени през януари 2021 г. с цел стабилизиране капиталовата позиция на банките и банковата система.

Преустановяването е в синхрон с решението на Европейската централна банка и Европейския съвет за системен риск да не подновят действието на ограниченията върху разпределенията, базирани на Препоръка ЕССР/2020/7 относно ограничаване на разпределенията по време на пандемията от COVID-19, съобщиха пресцентърът на централната банка.

От датата на това решение БНБ в качеството на компетентен надзорен орган ще изисква от банките, които възнамеряват да изплащат дивиденти, да предприемат обратни изкупувания и други разпределения, включително и от печалбата за 2021 г., да представят планове за разпределение, които ще бъдат предмет на надзорния диалог.

Управителният съвет прие също така решение да преустанови считано от 1 април 2022 г. мярката за ограничаване на чуждестранните експозиции на банките, въведена като част от антикризисния пакет мерки през март 2020 г. и продължена през януари 2021-а. За периода на действие тази мярка допринесе за устойчивото подобрение на ликвидната позиция на банките и банковата система. Българска народна банка преустановява ограниченията при отчитане на постигнатия ефект, като същевременно ще продължи редовно да анализира съответните рискове и остава в готовност да приложи подходяща макропруденциална мярка при необходимост.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст