ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на банковата ни система за януари е 108 млн. лв.

пазари

Печалбата на банковата система в България през януари е в размер на 108 млн. лв., като се увеличава с 31 млн. лв. (39.5 на сто) спрямо същия месец на миналата година, съобщава Българска централна банка.

Активите на 25-те банки, които работят у нас, също се увеличават – със 735 млн. лв. (0.5%) и вече са на стойност 136.1 млрд. лева. Анализът показва, че делът на кредитите и авансите нараства до 63.4% в края на януари, а този на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява до 15.9% (при съответно 58.2% и 21% в края на декември 2021 г.). Дълговите ценни книжа заемат 16.1% от общите активи (16.3% в края на декември 2021 г.).
Общите брутни кредити и аванси през януари нарастват със 7.5 млрд. лв. (9.1%) до 89.9 млрд. лева. Основен принос имат вземанията от кредитни институции, които се увеличават с 6.9 млрд. лв. (106.8%) и в края на отчетния месец възлизат на 13.4 млрд. лева.
Брутният кредитен портфейл на банковата система спрямо края на декември миналата година нараства с 583 млн. лв. (0.8%) до 76.5 млрд. лева. В неговата структура се увеличават кредитите за нефинансови предприятия (със 711 млн. лв., 1.8%) и за домакинства (със 152 млн. лв., 0.5%). Намаляват обаче тези за други финансови предприятия (с 226 млн. лв., 4.4%) и за сектор държавно управление (с 53 млн. лв., 5.5%).
На месечна база

депозитите в банковата система нарастват с 250 млн. лв.

(0.2%) до 115.7 млрд. лв. в края на януари. Увеличение се наблюдава при депозитите на домакинства (с 476 млн. лв., 0.7%), на сектор държавно управление (със 127 млн. лв., 4.2%), на други финансови предприятия (с 57 млн. лв., 1.5%) и на кредитни институции (със 7 млн. лв., 0.1%).

Намаляват депозитите на нефинансови предприятия (с 417 млн. лв., 1.2%).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на януари е 16.8 млрд. лв. и спрямо края на декември 2021 г. се увеличава с 201 млн. лв. (1.2%).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст