ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на “Декотекс” се сви заради спада на продажбите

Пари

През четвъртото тримесечие на миналата година отражение върху приходите и разходите на производителя на килими „Декотекс“ АД – Сливен оказва спирането на работа на когенерационната система поради повишаване цената на природния газ. Функционирането й е нерентабилно и води до загуба и тя е спряна за неопределен период от време, съобщават от фирмата.

Ограничаването на работата на когенерационната система води до намаляване на печалбата на групата, става ясно от тримесечния консолидиран отчет за четвърто тримесечие на миналата година. Положителният финансов резултате само 12 000 лева при 1.08 млн. лева година по-рано.

В основата на този срив е свиването на приходите в края на декември до 3.77 млн. лева, докато преди една година те са 5.19 млн. лева.

Основните рискове пред дружеството през годината са свързани с  Ковид-19. Епидемиологичната обстановка в страната е причина за намаляване на поръчките поради намалено търсене и затваряне на хипермаркетите, което е предпоставка за намаляване на постъпленията от продажби.

Разходите в периода между октомври и декември са намалели. Числата показват, че заводът има по-малко материали и незавършено поризводство, но и увеличение на разходите за възнаграждения.

В резултат на свитата производствена дейност са намалели вземанията на фирмата. Задълженията – към доставчици и клиенти, получени аванси и към персонала, обаче леко са нараснали, но притежаваните от „Декотекс“ парични средства – 2.45 млн. лева, са достатъчно, за да ги покрият.

През четвъртото тримесечие на миналата година е бил въведен в експлоатация търговски обект „Ритейл Парк Декотекс“, както и инфраструктурана към него. Инвестицията е на стойност 2 млн. лева. Отдадени под наем са вече 93% от магазините в него. Сключени са дългосрочни договори с наемателите, сред които са с веригата КИК, както и с магазините за храни и аксесоари за домашни любимци "Зоомания", за обувки "Мат Стар", за мебели "Нов дом". Изграждането му е подкрепено с инвестиционнен кредит от ОББ в размер на 1.6 млн. лева, който е със срок на изплащане 10 години. Инвестиционният кредит е изцяло освоен. Това е единственият дългосрочен пасив.

Рисковете, свързани с дейността на „Декотекс“ са: промени в законодателството, които се отнасят до производствената дейност на електро- и топлоенергия, увеличението на цената на природния газ и на ел.енергията, както и отражението на кризата върху икономическата дейност на клиенти и наематели.

„Капа Технолоджи“ АД – Сливен е най-големият акционер с дял от 91.94% от книжата с право на глас.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст