ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК разреши на „Кей Би Си Банк“ да купи „Paйфaйзeнбaнĸ България“

Кей Би Си

Koмиcиятa зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa е разрешила cдeлĸaтa зa придобиване от страна на „Кей Би Си Банк“ НВ – Белгия на пряк едноличен контрол върху „Paйфaйзeнбaнĸ България“ ЕАД – София и неговите дъщерни дружества, съобщиха от регулатора. „Кей Би Си Банк“ НВ е дъщерно дружество на „Кей Би Си Груп“ НВ, което притежава всички дялове от неговия капитал и упражнява пряк контрол върху него. „Райфайзенбанк“ пък се контролира пряко от „Райфайзен СЕЕ Регион Холдинг“ ГмбХ, Австрия.

Припомняме, че в средата на ноември миналата година беше съобщено за постигнато споразумение KBC да придобие 100% от акциите на „Райфайзенбанк България“, която осъществява банкавота дейност на  Raiffeisen Bank International у нас. Сделката, която е на стойност 1.15 млрд. евро, включва и притежаваните от "Райфайзенбанк България" дъщерни дружества – "Райфайзен Лизинг България" ЕООД, "Райфайзен Асет мениджмънт (България)“ ЕАД, "Райфайзен Застрахователен брокер" ЕООД (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и "Райфайзен Сървис" ЕООД.

Приключването на сделката е поставено под редица условия, сред които получаване на необходимите регулаторни разрешения, включително на разрешение за концентрация от Комисията за защита на конкуренцията.

След сключването на договора дейностите на „Райфайзенбанк“, „Райфайзен Лизинг“, „Райфайзен Асет Мениджмънт“ и „Райфайзен Брокер“ ще бъдат интегрирани към дейностите на съответните дъщерни дружества от групата на „Кей Би Си Банк“ със сходен предмет на дейност. Конкретната юридическата форма (сливане или вливане) на интеграцията към момента на подаване на разглежданата нотификация все още е предмет на икономически и юридически анализ.

Двете банки сключват тази сделка въз основа на

решението на групата на „Райфайзен“ да излезе от българския пазар.

От гледна точка на групата на „Кей Би Си“ концентрацията е продиктувана от желанието на банковата група да предлага по-пълна гама от продукти, която да задоволи установеното търсене на потребителите. При изготвянето на предложението си към „Райфайзен“ белгийската група е взела предвид изградената клиентска база, стабилните финансови резултати, напредъка на дигитализационните процеси и признателността на клиентите към услугите, предлагани от „Райфайзенбанк“ у нас.

Създаването, продажбата и обслужването на модерните банкови продукти е свързано с големи първоначални и оперативни разходи, както и с  необходимостта от допълнителни инвестиции в информационни системи и канали за дистрибуция (физически и електронни). От тази гледна точка, възможността новите и по-всеобхватни продукти да достигнат до повече потребители е от ключово значение за постигане на по-висока ефективност и по-добри крайни цени за потребителите.

В допълнение към това, чрез сделката

„Кей Би Си Груп“ НВ иска да продължи изпълнението на своята стратегия за дългосрочно присъствие в България

и предлагане на по-пълна гама от продукти.

От данните за анализираните вертикални пазари КЗК прави извода, че придобиващата група не заема лидерска позиция на нито един от тях, а пазарните дялове на отделните дружества не надхвърлят 22% (например, ДЗИ при пазара на животозастраховане за 2020 г.). На пазарите има алтернативни участници, които са с по-големи или близки пазарни позиции и са в състояние да оказват ефективен конкурентен натиск върху обединената банкова група. Според анализа на КЗК, всеки един от вертикално свързаните пазари се характеризира с мобилност на клиентите, които без особени затруднения и разноски имат възможност да се пренасочат към друг участник на пазара.

Така че обединената компания не би имала нито възможност, нито стимул да изключи напълно или частично конкурентите нагоре и/или надолу по веригата и във всички случаи тази способност би била ограничена от поведението на крайните потребители на услугата. Новата групата не би имала стимул от предприемането на изключващи/възпиращи стратегии, предвид възможните неблагоприятни последици от тях, като загуба на значителни приходи от договори с клиенти, които са се пренасочили към конкурентни пазарни оператори.

В тази връзка от КЗК отбелязват, че планираната сделка няма потенциал да промени конкурентоспособността и стимулите за конкуриране както на „Кей Би Си Банк“ НВ и на „Paйфaйзeнбaнĸ България“, така и на техните конкуренти по начини, които са във вреда на потребителите.

Нoвoтo oбeдинeниe мoжe дa ce пpeвъpнe в нaй-гoлямaтa бaнĸa пo aĸтиви в cтpaнaтa или дa ce изĸaчи дo втopoтo мяcтo.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст