ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Мениджърски рокади в застрахователни компании

Застраховане

Бизнесът непрекъснато се развива – разширява или свива, което е свързано и зависи както от конкретната икономическа среда, така и от хората, които са в управлението на една фирма. Комисията е разгледала и одобрила промени в мениджмънта на няколко застрахователни компании у нас. 

Комисията за финансов надзор е одобрила Марин Митев за изпълнителен член на Управителния съвет на

Застрахователна компания “Лев Инс” АД.

Другите в оперативното управление на дружеството са Мирослава Спасова, Мария Масларова-Гъркова, Павел  Димитров, Валентин Ииев, София  Антонова и Миряна Иванова. В Надзорния съвет пък има трима члена. 

Дружеството е част от финансова група, работеща в областта на общо застраховане, животозастраховане, здравно застраховане и допълнително пенсионно осигуряване. Компанията е безспорен пазарен лидер в автомобилното застраховане, което съставлява най–големия дял от портфейлите на общозастрахователните дружества в България.  
Теодора Димитрова-Пеева е получила одобрение от КФН за прокурист на

ОЗОФ "Доверие ЗАД“ – София.

В момента дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: Мими Виткова-Петкова – изпълнителен директор, Йорданка Петкова и Олег Недялков. 

"Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения. „Доверие – Обединен холдинг” АД контролира пряко 58 887 акции или 98.15% от капитала на застрахователия.

Одобрение е получил и Филип Михайлов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на

Застрахователна компания "Уника" АД и на Застрахователна компания "Уника Живот" АД.

Двете дружества са част от международната група "Уника Иншурънс Груп".

От ноември 2020 година в "Уника България“ (ЗК "Уника“ АД и ЗК "Уника Живот“), като част от "Уника Груп“, която присъства на застрахователния пазар в 18 страни и е номер 5 от застрахователните компании в Централна и Източна Европа, започна процес на стратегическа трансформация. Целта е компанията все повече да ориентира продуктите и услугите си към клиентските потребности и предпочитания. Водени от това желание, целият бизнес на "Уника“ ще бъде структуриран около три бизнес модела (Ритейл бизнес, Корпоративен и Афинити бизнес и Банково застраховане). Трансформацията има за цел да хармонизира процесите на дъщерните компании на 15-те пазара в Централна и Източна Европа.

"Уника Груп" (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа и двувековна история. "Уника България"  предлага продуктово портфолио по всички направления в общото застраховане и животозастраховането.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст