ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повече приходи и спад на административните разходи вдигат печалбата на Групата ПИБ

ПИБ сграда

Въпреки пандемията от Covid-19 от началото на 2020 г., която доведе до намаление на финансовата активност в световен мащаб, Групата на „Първа инвестиционна банка“ подобрява основните си финансови показатели, като отчита и ръст в нетната печалба за миналата година в сравнение с 2020-а от 65.89 млн. лв. до 111.41 млн. лева. Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции от една страна и спад на административните разходи от друга, става ясно от консолидирания й отчет за четвърто тримесечие на миналата година.
Общите приходи от банкови операции на групата от началото на 2021 г. възлизат на 434.97 млн. лв. при 373.71 млн. лв. година по-рано.

Нетният лихвен доход за годината е в размер на 282.46 млн. лв. и е с
ръст от 32.79 млн. лв. на годишна база. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.
Нетният доход от такси и комисиони за миналата година пък е 123.50 млн. лв. като е с 24.31 млн. лв. по-висок спрямо 2020-а.

Заедно с това е отчетен спад в административните разходи, като те са за 192.08 млн. лв. или с 1.72 млн. лв. по-ниски в сравнение с 2020 година.

Балансовото число на групата към края на декември достига 11.90 млрд. лв., като отбелязва увеличение от 562 млн. лева, отбелязват от банката. По размер на активите „Първа инвестиционна банка“ запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти са в размер на 9.97 млрд. лв. и с нетно увеличение за миналата година от 431 млн. лева. И по този показател банката поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната. Счетоводният собствен капитал към края на декември възлиза на 1.32 млрд. лв. и нараства с 103 млн. лв. за годината, главно поради реализираната печалба.

Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на декември са за 6.65 млрд. лв., като нарастването спрямо края на 2020-а е с 341 млн. лева.

Общо 126 клонове и офиси в страната
Към 31 декември миналата година общият брой на клоновете и офисите на „Първа инвестиционна банка“ в България е 126 – 44 локации в София и 82 – в градовете извън София. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа, отбелязват от банката.

Групата ПИБ има чуждестранни дейности в Кипър (клон Кипър) и Албания (дъщерно дружество).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст