КФН с образователна инициатива за студенти #инвестирай безопасно

пазари пазар пари бизнес борса предприемач

Повишаването на финансовата грамотност в сферата на безопасното инвестиране остава сред водещите стратегически цели на Комисията за финансов надзор, която продължава инициативата си за популяризиране на кампанията и в Световната седмица на парите (21-27 март), съобщиха от регулатора.

Припомняме, че в синхрон с новите технологии, и за да подобри нивото на осведоменост на обществото, свързана с небанковия финансов сектор и за да защити потребителите на финансови продукти и услуги, КФН още през декември на миналата година, откри дигиталната кампания #инвестирай безопасно.

През тази година експерти от Комисията за финансов надзор, в партньорство с браншовите организации – Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Фонда за компенсиране на инвеститорите, ще представят пред студенти, серия от публични лекции, под надслов „Сигурност на инвестициите в дигиталния свят“. Всички те са посветени на защитата на инвеститорите, разпознаването на легитимните инвестиционни посредници и функционирането на капиталовия пазар.
Инициативата поставя начало на срещите между експертите и студентите в рамките на първото събитие с възпитаниците на един от най-авторитетните и най-големи бизнес университети в България – Университетът за национално и световно стопанство. Пред аудиторията ще бъде представена основната цел на кампанията #инвестирай безопасно – да отговори на потребностите на обществото с актуална информация по отношение на регулираните от КФН сфери в небанковия финансов сектор – капиталови пазари, застраховане и пенсионно осигуряване.
„Участието ни в Световната седмица на парите и партньорството ни с висшите учебни заведения, в чийто обсег са икономическите кадри на страната, е една от стъпките в стратегията на нашата ангажираност за повишаване на финансовата грамотност сред младите хора. Визията  ни е и позициониране на България сред европейските държави, чиито млади хора имат базова подготовка за срещата им със света на инвестиците, в условията на дигитализиран небанков финансов сектор“, коментира Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор
В рамките на образователната инициатива на Комисията за финансов надзор, бъдещите икономисти от пет водещи университета в страната – УНСС, Стопанският факултет на Софийския университет, Американският университет в България, ВУЗФ и Икономическия университет във Варна, ще придобият ключови компетенции за инвестирането на капиталовите пазари и предпазването от финансови измами чрез специално организираните за тях дигитални събития.
На сайта https://investsafely.fsc.bg/,  в YouTube и LinkedIn каналите на #инвестирай безопасно,  всеки заинтересован може да намери полезни съвети и да бъде въведен в инвестирането, посредством новини, видео съдържание и списък с лицензираните инвестиционни посредници.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст