ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВАС обяви за нищожни текстове от наредба на Столична община за налагане на глоби с фиш при паркиране

ВАС

Върховният административен съд обяви за нищожни текстове за Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Това означава, че тя няма право да налага глоби с фиш при паркиране и движение на територията й. Решението по административно дело №10567 от 2021 г. е окончателно.

Предмет на процесната наредба са правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община.

Разпоредбите на чл. 133 и чл. 140, ал. 1 от нея предвиждат налагане на глоби с фиш за маловажни нарушения, установени при извършването им. Върховните съдии обаче приемат, че Общинският съвет няма нормотворческа компетентност да регламентира налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им.

Съгласно чл. 39, ал. 2, изр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, може да бъде предвидено само в закон или указ, каквато не е наредбата на общината.

По делото е установено също така, че текстове от наредбата имат един и същ предмет на регулация с разпоредби от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Това е в противоречие с чл. 8 от Закона за нормативните актове, тъй като тези отношения вече са уредени с нормативен акт от по-висока степен и поради това общинският съвет не разполага с компетентност да приеме разпоредби с такъв предмет. Съгласно чл. 8 ЗНА нормотворческата компетентност на общинските съвети се простира само до случаите, които не са уредени с нормативен акт от по-висока степен.

По изложените съображения разпоредбите на чл. 133 и чл. 140, ал. 1, 3 и 4 от наредбата на Столична община са нищожни и поради това трябва да бъдат отменени и обявени за нищожни.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст