Допуснаха и Гюров, и Каримански за изслушване за избор на гуверньор

БНБ сграда

Започна заседание на парламентарна комисия по финанси и бюджет за обсъждане на кандидатурите за управител на БНБ – Андрей Гюров и Любомир Каримански.

Имаше въпрос дали формално докторскта степен на Андрей Гюров, която е издадена от Виенския университет,  се приравнява на магистърска, каквото е изискването на правилата за избор на гуверньор на БНБ. 

За момента тази степен е призната от Американския университет за научни цели. За да може да стане управител на БНБ, дипломата трябва да има регистрация в публичния регистър на НАЦИД. Не е открита такава регистрация. 

Прие се допълнително Андрей Гюров да се представи документи от НАЦИД. 

Премина се към гласуване дали двамата отговарят на изискванията. Ако е така, то те ще бъдат изслушани. 

 Девет депутати бяха "за" отговаряне на изискванията от Гюров. Против нямаше, а осем се въздържаха. Андрей Гюров се докупска до изслушване.

За Любомир Каримански 17 души са "за" това че отговаря на изискванията, няма против и въздържали се.

И двамата се допускат до изслушване. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST