ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Министър Рашков: Заедно постигнахме резултати, които следва да аплодираме

отчет мвр

На публичният отчет за цялостната дейност през изминалата година присъстваха ръководството на министерството и директорите на главни и административни дирекции. Събитието уважи министър-председателят на България, който благодари за положените от МВР усилия. „ Поздравявам вас и министър Рашков за това, че законността се връща в България. Вече няма никой над закона.“, заяви в обръщението си премиерът Кирил Петков. Той акцентира върху резултатите, постигнати от служителите за осигуряване на честни и прозрачни избори, както и върху извършената бърза организация по границата, свързана с мигрантската криза. Министър – председателят подчерта, че тези резултати дават увереност за връщането на законността в страната ни и посочи, че това е една от водещи задачи в дневния ред на правителството. Намираме се  във времена на промяна и всеки трябва да застане от страната на закона, на народа или от тази на статуквото, корупцията и на недосегаемите. Това, в което се убедих в последната година, е че МВР избра и е част от институциите в България, които са от страната на закона и народа, допълни още министър-председателят.

Министър Рашков подчерта усилията и постигнатите от МВР резултати, които по думите му следва да бъдат аплодирани, защото доказват осъзната отговорност.  В този смисъл вътрешният министър изрази и категоричната позиция, че МВР няма да спре да извършва своите дейности по закон и коментира набелязаните сфери, по които следва да се работи. Част от тях са свързани и със законодателни инициативи. Като пример министърът посочи, че още от средата на миналата година, във връзка със забелязано  повишаване на жертвите на пътя, екип от експерти работи по нов ЗДвП, по който се очаква и активно отношение от страна на НПО и учени, тъй като отговорността е на всички, не само на МВР. Рашков отбеляза и  потребността от промени в НПК, защото „ако законите не са актуални, те не могат да обслужват съвременните обществени отношения“. Той заяви и ясната позиция на ръководството за структурни промени в МВР. По думите му, те са обмислени на централно и местно ниво, изготвен е и математически модел, който ще се приложи, но след обсъждане в рамките на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС. Бойко Рашков подчерта, че промените няма да намалят ефективността на дейността на министерството и способността на структурите да изпълняват своите задължения, без да се позволява излишество, като целта ни  е да постигнем обслужване в най-добра степен на обществените интереси.

Основните приоритети, по които МВР работи през изминалата година, бяха обобщени от главния секретар на МВР гл. комисар Петър Тодоров. Той очерта общо основните направления на дейност: Осигуряване на условия за провеждане на честни избори чрез планиране, организиране и прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на престъпления, свързани с изборния процес в хода на подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание; Намаляване на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите; Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система на страната, водещи до пряко ощетяване на бюджета; Противодействие на организираната престъпна дейност с приоритет върху трафика на хора и наркотици, контрабандата, киберпрестъпността и тероризма; Ефективен граничен контрол и интегрирано противодействие на незаконната миграция;  Осигуряване на защита на населението и намаляване на риска за населението и обектите от критичната инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации; Оптимизация на структурата и административния капацитет на МВР; Ефективно управление на ресурсите. Главният секретар на МВР подчерта, че и през настоящата година усилията на служителите ще бъдат насочени към ефективното противодействие на престъпността в целия спектър от проявления, опазването на човешкия живот и възвръщането на доверието на обществото.

Директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Венцислав Кирчев отчете подобряване на  разкриваемостта  и намаление на регистрираните престъпления през изминалата година.  По линия на Икономическа полиция е работено по инфраструктурни проекти – магистрали, язовири, енергетика, здравеопазване. Гл.комисар Кирчев се спря на извършената проверка по постъпил сигнал за закононарушение при строителството на АМ „Хемус“ и посочи, че материалите от преписката са изпратени на СГП с данни за извършено престъпление. Служителите проверяват и редица сигнали за извършени нарушения около строителството на 10 язовира. През отчетния период ръководството на ГДНП предприе редица мерки, предвиждащи обучения на служители, работещи по линия на Икономическа полиция, в АМВР, отбеляза още директорът на главната дирекция. Той посочи и извършените кадрови и структурни промени с цел оптимизиране на дейността, довели до значително подобряване на резултатите от началото на годината до настоящия момент.

В отговор на очертаните рискове и заплахи, сред основните акценти в работата на ГД „Борба с организираната престъпност“ бяха изведени противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, нелегалната миграция, контрабандата и киберпрестъпността, посочи гл. комисар Калин Стоянов. С участието или по сигнали на дирекцията са проведени 44 полицейски операции, три от тях с чужди партньорски служби (ДЕА, САЩ, Европол, Сърбия, Франция, Нидерландия и Чехия). На територията на страната – самостоятелно и съвместно с други служби в МВР и Агенция „Митници“, са заловени около 1350 кг наркотични вещества –  хероин, амфетамин субстанция; таблетки прекурсори и други наркотици. Разкрити са 12 закрити помещения за отглеждане на канабис. Пресечени са 6 трансгранични наркоканала.

По сигнали на ГДБОП са задържани 276 незаконни мигранти в страната и 195 – на чужда територия. Неутрализирани са 8 престъпни групи, подпомагащи незаконната миграция.

Иззетите количества контрабандни  цигари бележат ръст с над 90% в сравнение с предходната година. По информация на ГДБОП са разкрити 2 нелегални фабрики за производство на цигари в Ирландия и Испания, с висок производствен капацитет.  Директорът на ГДБОП посочи, че от началото на пандемията от Covid-19 се наблюдава изместване на някои престъпни дейности във виртуална среда и тенденция на покачване с 3-4 пъти на компютърните престъпления. С 30 до 50 пъти е нараснал броят на получените сигнали в ГДБОП. Проведени са 66 полицейски операции срещу киберпрестъпността, от тях 9 международни. Разкрити са нови механизми за извършване на компютърни престъпления и са предотвратени щети за милиони левове.

Главният комисар се спря и на проведеното разследване на злоупотреби, свързани с изграждането на Лот 5 и 6 от автомагистрала „Хемус“ и отбеляза осъществената добра координация и взаимодействие с европейските делегирани прокурори.

През  2021 г. ГД „Гранична полиция“ е предотвратила към 55 000 опита на чужди граждани да влязат незаконно на територията на България. 1 386 незаконни имигранти са задържани от българските гранични полицаи. Най-натоварена в миграционно отношение остана българо-турската граница, отчете главен комисар Деян Моллов. Предотвратени са 42 168 опита за незаконно влизане в България. Резултатите се дължат и на провежданата съвместна специализирана полицейска операция с участие на сили и средства от ГДГП, други структури на МВР и 400 военнослужещи от МО. Директорът на ГДГП посочи и извършените неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница и прилежащия път с участието на военнослужещи и специализирана инженерна техника от МО. Към наказателна отговорност за каналджийска дейност са привлечени 207 лица, които са направили опити за превеждане на 1616 мигранти.

През отчетния период служителите на главната дирекция, самостоятелно  и в съвместни операции, са участвали в задържането на общо 16 061 756 къса контрабандни цигари, което е увеличение с почти 5 пъти, сравнено с 2020 г., като най-голямото количество е засечено на Пристанище Бургас.

Директорът на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ отчете изпълнените ангажименти на дирекцията, свързани с проведените избори през миналата година. Гл. комисар Тодор Гребенаров посочи, че дирекцията със своите сили и средства ежедневно подпомага СДВР и областните дирекции в малките населени места. Структурата  е участвала в 5724 съвместни дейности с ГДНП, ГДБОП и ГДГП, СДВР и ОДМВР по територии, в 510 специализирани операции на национално, регионално и местно ниво и в 188 масови мероприятия от различно естество. Излъчени са и 402 наряда за противодействие на престъпността но главните пътища и магистралите, а 129 съвместни наряди са работили за опазване на селскостопанската продукция. По разпореждане на главния секретар през лятото главната дирекция активно се е включила и в противодействието на миграционния натиск. През 2021 г. главната дирекция е участвала активно в осигуряване на обществения ред в зимните и летните ни курорти. Освен това служителите са работили активно но спазването на противоепидемичните мерки.

В общо 45 489 произшествия, от които 30 918 пожара и 14 571 спасителни дейности, са участвали служителите на ГДПБЗН през отчетния период, посочи главен комисар Николай Николов. Въпреки проведените над 4 840 различни инициативи – беседи, медийни изяви и публикации за спазване на нормите за противопожарна безопасност, при пожари са загинали 184 души и 288 души са пострадали. Той отбеляза, че като приоритетни задачи, изпълнявани от ГДПБЗН, са проведените  33 учения със съставните части на Единната спасителна система с цел поддържане и подобряване на реакцията и нивото на готовност при пожари, бедствия и извънредни ситуации; повишаването на нивото на професионалната подготовка на служителите от всички направления на дейност в различни обучителни форми (семинари, курсове, тренировки и др.);  подобряване на социално-битовите условия, техническото обезпечаване и осигуряването на лични предпазни средства на структурите на ГДПБЗН-МВР. До момента в учебните центрове  на ГДПБЗН са обучени 86 650 души (работещи, учащи, пенсионери) с цел повишаване готовността за реакция при наводнения.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст