ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Увеличените доходи от лихви и от такси и комисионни вдигат печалбата на „Тексим банк“

тексимбанк

Приходите и разходите на „Тексим банк“ АД са отражение на общата икономическа обстановка и въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на Ковид-19.

Общо нетните оперативни приходи от дейността на кредитната институция към края на март възлизат на 5.01 млн. лева при 4.33 млн. лева година по-рано, което е увеличение с 15.74%, сочат числата в междинния счетоводен отчет на „Тексим банк“ за първото тримесечие.

Мениджърите на дружеството отчитат увеличение както на нетния доход от лихви – с 4.58%, така и на нетния доход от такси и комисионни – с 5.78 на сто.

Расте и печалбата в началото на тази година. Тя е в размер на 819 хил. лева при само 317 хил. лева в края на март 2021-а.  

През първото тримесечие банката отчита намаление спрямо края на миналата година на балансовата стойност на кредитите на клиенти, различни от банки, с 3.30% и ръст от 1.31% на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа. Кредитният портфейл по групи кредитополучатели е съответно: 71% на корпоративни клиенти и 29% на граждани и домакинства.

В края на март активите на "Тексим банк" са намалели с 2.76% спрямо края на 2021-а до 521.96 млн. лева. Това е резултат от намаление на паричните средства при централни банки и кредитите за клиенти, различни от банки.

„Тексим банк" продължава политиката за ръст в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. Размерът на кредитите за физически лица намалява на годишна база с 1%, а при корпоративните клиенти има спад от 4 на сто. Това е следствие от икономическата обстановка в страната и влиянието на ковид-19, отбелязват от банката.

Въпреки че са налице индикатори за постепенно възстановяване от предизвиканата от пандемията криза, очаква се през останалата част на годината сериозно икономическо въздействие, включително чрез забавяне на растежа и ускоряване на инфлацията вследствие на военните действия в Украйна. Икономическите последици ще се материализират предимно чрез по-високи цени на суровините и въздействие на несигурността върху инвестициите.

Към края на март най-големите акционери в банката са "Уеб финанс холдинг" АД с дял от 18.88%, "Сила холдинг" АД – с 8.93%, и ПОК "Съгласие" АД – с 6.98 процента. "Инвест кепитъл" притежава 5.17% от книжата с право на глас. Дружествата Датамакс АД, Датамакс систем холдинг АД и Итрейд АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от капитала.  

От мениджърите на "Тексим банк" единствено Мария Видолова – член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява – 569 акции или 0.002 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст