ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Спестяванията в банките продължават да растат и през март

депозит

В края на март депозитите в банките са в размер на 105.06 млрд. лева, като сумата е нараснала на годишна база с 9.8% спрямо 8.5% през февруари. Това показват предварителните данни на Българската народна банка. Сумата възлиза на 71.6% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Това са данните са неправителствения сектор, който обхваща сектор „Нефинансови предприятия“, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, застрахователни дружества и пенсионни фондове) и сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

Парите в обръщение през третия месец са 129.18 млрд. лв. (88% от БВП) при 127.02 млрд. лв. към февруари тази година (86.5% от БВП). Те се увеличават на годишна база с 10.7% при 9.9%
през февруари, сочат числата от централната банка.

Най-бързоликвидният компонент на паричното предлагане – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през март се увеличава с 18.6% на годишна база (16.9% годишен ръст през февруари).

През миналия месец депозитите в нефинансовите предприятия са 33.95 млрд. лв. (23.1% от БВП). В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 13.3 на сто.
Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 47.4% на годишна база през март (16.8% годишно повишение през февруари 2022 г.) и в края на месеца достигат 4.20 млрд. лв. (2.9% от БВП).
Депозитите на домакинствата и обслужващите ги фирми са 66.92 млрд. лв. (45.6% от БВП) в края на март 2022 година. Те се увеличават с 6.5 на сто.

Нетните вътрешни активи са 81.95 млрд. лв.

в края на март. Те се увеличават с 14.7% спрямо същия месец на 2021 г. (12.9% годишно повишение през февруари 2022 година), сочат данните от БНБ.

В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 82.497 млрд. лв. и нараства спрямо март 2021 г. с 13.7% (12% годишно увеличение през февруари 2022 година).

През март вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 10.8%, като достигат 75.730 млрд. лв. (9.8% годишно увеличение през февруари 2022 година).

В края на третия месец кредитите за неправителствения сектор са 73.392 млрд. лв. (50% от БВП) при 72.275 млрд. лв. към февруари 2022 г. (49.2% от БВП). През март те се увеличават на годишна база с 10.7% (9.7% годишно повишение през февруари 2022 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 210.5 млн. лева. На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 210.6 млн. лв. (в т. ч. 4.9 млн. лв. през март 2022 г.), а обратно изкупените кредити – 0.1 млн. лв. (през март 2022 г. няма обратно изкупени кредити).
Кредитите за фирмите нарастват със 7.9% на годишна база през март и в края на месеца достигат 38.60 млрд. лв. (26.3% от БВП).

Заемите за домакинства и обслужващи ги фирми са 29.76 млрд. лв. (20.3% от БВП) в края на март 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14.1 на сто.

В края на март 2022 г. жилищните кредити са 14.48 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.3% (18.2% годишно увеличение през февруари 2022 година).

Потребителските кредити възлизат на 13.74 млрд. лв. и се увеличават с 11.7% спрямо март 2021 година. На годишна база другите кредити намаляват с 1.5% (2.9% годишно понижение през февруари 2022 г.), като достигат 372.9 млн. лева.

Заемите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.8% на годишна база през март (4% годишно повишение през февруари 2022 г.) и в края на месеца са 391.7 млн. лева.
Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 5.03 млрд. лв. (3.4% от БВП) в края на март.

 

Нетните чуждестранни активи са 71.56 млрд. лв.

в края на третия месец при 71.88 млрд. лв. в края на февруари 2022 година. Те нарастват с 5.5% в сравнение с март 2021-а. През март тази година чуждестранните активи се увеличават с 10.7% (11.8% годишен ръст през февруари 2022 г.), като достигат 85.38 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 13.82 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 48.8% (53.6% годишно повишение през февруари 2022 година).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст