ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Да има компенсации, ако се свали температурата на топлата вода

Диана Ковачева

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров, в която настоява да се провери заявеното от „Топлофикация София“ намерение за икономия на природен газ, с което ще се намали температурата на топлоносителя за битово горещо водоснабдяване (БГВ) под нормативно определеното равнище. Омбудсманът посочва, че това означава, че ще се влоши качеството на топлоснабдителната услуга и би следвало за потребителите  да се определи справедлива компенсация.

Ковачева смята за напълно недопустими плановете, съобщени от Валентин Терзийски, член на Надзорния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, дружеството да премине към по-нискотемпературни режими, като понижи температурата на топлоносителя от 60°C на 50°C – 55°C. Омбудсманът отбелязва, че според собствената оценка на Валентин Терзийски, ефектът от такова понижение на температурата ще бъде минимална икономия на природен газ.

Омбудсманът посочва, че продавачът е задължен през неотоплителен период да подава топлинна енергия с параметри на топлоносителя при водните топлопреносни мрежи, в съответствие с поддържането на температурата на подгрятата вода за горещо водоснабдяване 55 °С на изхода от подгревателя към сградната инсталация – според чл. 14, ал. 4 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в град София. И допълва, че температурата на подгрятата вода се измерва на изхода на подгревателя за битово горещо водоснабдяване, а при липса на измерване се приема температура 55 °С  – според чл. 68,  ал. 5 от наредбата от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването.

Общественият защитник настоява за становище, тъй като по силата на чл. 76 от Закона за енергетиката, КЕВР има задължението да проконтролира заявеното от представителя на „Топлофикация София“ намерение за влошаване качеството на БГВ, включително и за изпълнението от страна на лицензиантите на изискванията за сигурност на доставките на топлинна енергия или природен газ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст