ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дигитализация и киберсигурност

Уpcyла фон дер Лайен, председател на ЕК:

"Това десетилетие ще бъде десетилетието на дигитализацията"

 

"Трябва да създадем условия, за да се приспособим бързо към новите модели, които ще се появят. Това означава изграждане на среда, която се отплаща на експериментите и иновациите и която толерира успеха".

Кристин Лангард, председател на Европейската централна банка

 

 

Светът се променя с бързи темпове и уверено се движи към дигитализация. Хората вече живеят и чувстват дигитално. В този променящ се свят и начин на живот старите мерки за сигурност отпадат, изниква на преден план необходимостта от дигитална защита, а киберсигурността се превръща в едно от най-важните предизвикателства на 21-ви век.

Европейският съюз работи активно за подобряване на цифровата среда в полза на всички европейци, въз основа на разбирането, че дигиталният ни живот трябва да бъде безопасен, лесен и зачитащ основните свободи. Усилията на ЕС и страните-членки на съюза, разбира се и България, са насочени към укрепване на киберпространството, засилване на дигиталната дипломация, насърчаване на научните изследвания и иновациите в IT-областта, защита на критичната инфраструктура и сектори като транспорт, енергетика, здравеопазване и особено финансите, които стават все по-зависими от дигиталните технологии в осъществяване на основните си дейности. 

Цифровизацията предоставя огромни възможности и предлага решения за много от предизвикателствата, пред които е изправена Европа, но не трябва да се пренебрегват и заплахите пред общото ни киберпространство. В тази посока особено важни са европейските директиви за дигитална регулация, както и имплементирането им в националните законодателства.

Дигитализацията на живота и новите предизвикателства, свързани с това, са залегнали в програмата на ЕС "Цифрова Европа". Ефективното предотвратяване и реакция на заплахите пред общото киберпространство не са възможни без обединяване на ресурсите и експертния опит, с които разполагат ЕС и отделните държави.

Една от целите на конференцията"………" се състои точно в това – да направим преглед на експертния опит, да проучим добрите практики и иновативни решения. В името на едно добро дигитално бъдеще…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст