ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България е интересувана от развитието на малките модулни реактори

Министър Николов участва във форум на Р-ТЕСС в Букурещ за насърчаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките

Министърът на енергетиката Александър Николов и заместникът му Данаил Николов участваха в кръгла маса на високо равнище в рамките на сесията на Партньорството за трансатлантическо енергийно и климатично сътрудничество (Р-ТЕСС) в румънската столица Букурещ. Срещата се проведе под надслов „Енергийна сигурност и диверсификация в Европа: следващи стъпки към укрепване на партньорството“.

В събитието се включиха представители на публичния и частния сектор с ангажираност за сътрудничество в работната група по ядрена енергия към P-TECC.

В дискусията бе подчертано, че ядрената енергия и възобновяемите енергийни източници ще играят важна роля за декарбонизацията на енергийната система на ЕС и могат да осигурят стабилни доставки на енергия на предвидими и достъпни цени в дългосрочен план. България участва в работните срещи на P-TECC от създаването му през 2018 г., а миналата година беше домакин на кръгла маса на високо равнище от формата.

Министър Николов информира, че ядрената енергия, произвеждана от българската атомна централа „Козлодуй“, осигурява между 32% и 37% от брутното национално производство на електроенергия. Страната ни поддържа силен проактивен ядрен подход и има над 45-годишен доказан опит за безопасна експлоатация на ядрени съоръжения.

Очаква се делът на ядрената енергия в националния микс да бъде запазен или дори увеличен в бъдеще. Страната ни проучва технологии, които предоставят гъвкави решения и допринасят за балансирана и рентабилна енергийна диверсификация, включително чрез нови ядрени мощности. АЕЦ “Козлодуй” е реализирала мащабна програма, която доведе до възможност за дългосрочна експлоатация на 5-и и 6-и блок съответно до 2047 и 2051-а. България също се интересува от развитието и на малките модулни реактори като допълваща, а не заместваща технология.

В инициативата P-TECC участват САЩ и 22 европейски държави – България, Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Украйна, в тясно сътрудничество с ЕС. Р-ТЕСС се фокусира върху техническото сътрудничество в редица ключови области в сектор енергетика, като осигуряване на най-добри практики в областта на енергийната киберсигурност, насърчаване на нови капиталови инвестиции в ключова енергийна инфраструктура и подобряване на енергийната ефективност и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст