ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ДАНС поема газовия интерконектор с Гърция

интерконектор

В разгара на войната в Украйна и растящата криза за горива, правителството предприе мерки за защита на малкото ни източници за доставка на синьо гориво. След като "Газпром" отказа да изпълнява договора за доставка с "Булгаргаз" – заради категоричния отказ на правителството на Кирил Петков да плаща в рубли – всички погледи вече са приковани с надежда и любов към южната ни съседка. Оттам чакаме реверс на синьо гориво, с надеждата че точно то ще ни спаси от студовете през следващия отоплителен сезон.

"Газовият интерконектор (IGB), изграден от смесената кoмпaния "Aй Cи Джи Би" АД, трябва да влезе в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност!"  Това се посочва в становище на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) до Министерство на енергетиката, което е част от кореспонденцията между "съответните" държавни институции, започнала по повод искането на "Aй Cи Джи Би" АД

интерконектора да придобие същия статут като АЕЦ "Козлодуй".

Както е известно, съоръжението е реализиран от инвестиционното дружество „Ай Си Джи Би” АД, което е регистрирано в България през 2011 г., а равноправни партньори в него са "Български енергиен холдинг" ЕАД (50%) и гръцката компания IGI Poseidon (50%), в която съсобственици са публичната газова корпорация DEPA S.A. и италианската енергийна група Edison SpA.

Интерконекторът свързва газовите системи на България и Гърция и има изключително важно геостратегическо значение за енергийната сигурност не само за нас, но и за целия регион. Той осигурява диверсификацията на източниците и маршрутите на газовите доставки за България и Югоизточна Европа. А в условията на продължаващата война в Украйна и спирането на доставките на газ от страна на Руската федерация, интерконекторът вече има първостепенно значение. Защото е "топла връзка" между Балканите, Южния газов коридор и… необятните световни пазари, достъпни чрез терминала за втечнен газ в Александруполис.

Предвижда се интерконекторът да пренася близо 1 млрд.куб. м. природен газ за страната ни от Азърбайджан, както да осъществява и възможни доставки на втечнен природен газ от други източници – САЩ, Алжир, Катар, Египет, Нигерия и т.н.

Според очакванията на правителството в средносрочна и дългосрочна перспектива,

IGB ще направи възможни и доставките

от все още слабо експлоатираните газови полета в Източното Средиземноморие (Израел и Кипър), както и по-далечните "братски" държави износителки – Туркменистан и Азербайджан, например.

Какви обаче са конкретните измерения на искането интерконекторът да бъде включен в приоритетния списък на Министерския съвет?

На първо място, добавянето на интерконектора в списъка по Раздел VI, Сектор "Енергетика" от Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, ще даде възможност на ДАНС да упражнява необходимия контрол за организацията на физическата защита и охраната му, както и да предприема мерки за

противодействие на евентуални заплахи от терористичен характер.

Контролът обхваща мерките за сигурност на стратегическите зони и режима на достъп до тях. Те са свързани с изпълнението на стратегическите дейности, контрол на информационната защита, осъществяван чрез административни, организационни, технически и криптографски средства и оказване на съдействие на ръководителите на стратегическите обекти, както и на специализираните служби, възлагащи и извършващи стратегически дейности при идентифициране и оценката на потенциални терористични заплахи срещу обекти от значение за националната сигурност.

От компанията ICGB са преценили, че войната в Украйна и спирането на руските доставките "открехват" вратички за кибератаки и терористични заплахи към обектите и, включително и интерконектора България- Гърция. Подобни атаки и заплахи са непредвидими и са необходими широк кръг от мерки за превенция и противодействие. Ако компанията сама предприеме подобни действия, това би могло да доведе до допълнителни разходи за дружеството, с пряко отражение на цената на доставяния по интерконектора газ.

Ползата от включването на интерконектора (като съоръжение, разбира се) в Списъка е очевидна – ако ДАНС започне да реализира мерки по физическа защита и охрана на съоръжението, проблемите с определянето на достъпа до отделните обектите, информационната и критографската им защита, както и контролът върху тях,

ще се извършва само и единствено от ДАНС.

Колкото до разходите, те ще са споделени: заплати, осигуровки и хонорари – за сметка на ДАНС, софтуер и електронни системи за видеонаблюдение и СОТ – за сметка на "Ай Си Джи Би".

Както е известно, електро- и топлоснабдяването, доставките на газ за потребители и бизнес са услуги са немислими без мерките за защита и охрана, защото са част от националната критична инфраструктура в системата на енергетиката. Министърът на енергетиката има задължение да внася за утвърждаване от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в ресора му, в т. ч. и местните предприятия за добив на енергия от твърди горива.

От 2004 г. в списъка влизат АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица Изток-2", ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Русе", енергийната компания "Марица Изток 3", водноелектрическите централи "Орфей", "Тешел", "Девин", ПАВЕЦ "Чаира" и ПАВЕЦ "Белмекен", язовирите "Искър", "Кърджали", "Александър Стамболийски", "Белмекен", язовирите "Въча" и "Кричим"; "Арда", "Студен кладенец" и "Ивайловград", както и рудниците "Трояново-1", "Трояново-2 север" и "Трояново-3" и газохранилище "Чирен".

Списъкът включва и 91 обекти от електропреносната система.

През април 2021 г. дейността „Разпределение на електрическа енергия“, диспечерските центрове на електроразпределителните дружества, както и електрическата подстанция София – център 110/10 kV на „ЧЕЗ Разпределение България" АД и Компресорна станция „Расово" на "Булгартранзгаз", също бяха включени към стратегическите обекти и дейности в енергетиката.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст