Печалбата на ЦКБ за 2021 г. ще остане в резервите

ЦКБ Централна кооперативна банка

Отнасяне печалбата на „Централна кооперативна банка“ АД – София за 2021 г. във фонд „Резервен“. Това предлагат мениджърите на кредитната институция, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 28 юни. Така за поредна година банката няма да разпредели дивидент за притежателите на нейни акции.

Преди да вземат това решение, акционерите на ЦКБ трябва да одобрят доклад на управителните органи за дейността на дружеството и да приемат годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година. В Надзорния съвет са Иво Каменов – председател, Марин Митев, Райна Кузмова и Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Стефанов. Оперативното управление на ЦКБ е в ръцете на Цветан Ботев – заместник-председател, Георги  Константинов – изпълнителен директор, Сава Стойнов – изпълнителен директор, Георги Костов – изпълнителен директор, Александър Керезов и проф. д-р Бисер Славков.

Общото събрание ще определи и размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
Нетната печалба на "Централна кооперативна банка" за миналата година е в размер на 25.92 млн. лева. Положителни са финансовите резултати и за 2019 и 2020-а. През първата година печалбата е 34.24 млн. лева, а през втората – съответно 20.38 млн. лева. От 2011 г. насам "Централна кооперативна банка" не е разпределяла дивидент от печалбата си.

Основен акционер в банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез други свързани с него фирми, контролира кредитната институция.

Акциите на "Централна кооперативна банка" през тази година се търгуват стабилно над номиналната им стойност от един лев. От януари насам те лъкатушат по ценовата стълбица, но все нагоре и на 23 май струват по 1.59 лева за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 202 136 652 лева. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст