Съдиите по вписванията оцеляха за новата мега агенция

Агенция по вписванията

Управляващата коалиция внесе в Народното събрание цялостен проект на Закон за Държавна агенция по вписванията (ДАВ), която да обедини най-важните структури по поддръжка на специализирани регистри. Бъдещата мега агенция е предвидена като шапка на администрациите на сегашните Агенция по вписванията (АВ), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) , Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) и Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). Така дейността им ще бъде прехвърлена от правосъдното и регионалното министерства към Министерския съвет, като Агенцията по вписвания е с най-много администрирани регистри – Имотен, Търговски, БУЛСТАТ и на юридическите лице с нестопанска цел.

Създаването на новата мега агенция като основен елемент от реформата на регистърното производство е фиксирана в коалиционното споразумение за съвместно управление. През февруари управляващите направиха опит да внесат промени в тази насока, но без обществено обсъждане и през преходните разпоредби в Закона за бюджета. Номерът им обаче не мина, защото ремонтът предвиждаше и качествено нов статут на съдиите по вписванията.

Идеята за принизяването на съдиите по вписванията от магистрати в редови държавни служители бе посрещната с бурно възмущение и остри протести.

В открито писмо до президента и ръководството на Народното събрание, Българската асоциация на съдиите по вписвания

изрази категорично несъгласие с тази "реформа"

и настоя за спешна среща с всички отговорни институции. Браншовата организация отправи и апел да бъдат правени такива реформи, които да не внасят сътресения в действащи институти и да защитават едновременно интересите и на обществото, и на отделния гражданин, и на бизнеса, и на държавата като цяло. Подчертано беше, че след като в сайта на финансовото министерство е бил качен за обществено обсъждане един проектозакон за държавния бюджет, в Народното събрание е бил внесен законопроект с десетки допълнителни параграфи, съчинени незнайно къде и от кого.

"С внесените в Народното събрание преходни разпоредби към Закона за бюджета наблюдаваме безпрецедентна подмяна на едно съдебно-охранително производство и превръщането му в административно такова, като инструмент на изпълнителната власт. 

Министерски съвет е злоупотребил с правомощията си,

изменяйки с преходни и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет редица други закони, които не са с бюджетен характер. Считаме, че това  е  направено с цел да се спести провеждане на законовите процедури, предназначени да обезпечат прозрачността и ефективността на законодателния процес", написа съсловната организация на съдиите по вписвания. 

От асоциацията напомниха, че въпросът относно статута и мястото на съдиите по вписванията нееднократно е поставян "поради определени влияния и интереси", но след осъзнаване на риска от страна на предишните управляващи, благоразумието винаги е надделявало и до хаос по отношение собствеността не се е стигало.

Постигането на оптимална правна сигурност за гражданите и бизнеса по отношение  на недвижимата собственост е обявено за несъвместимо с абсолютна централизация в полза на изпълнителната власт и липса на контрол върху нотариалното производство. Посочено е, че вписването представлява естествено продължение на нотариалната дейност и се извършва от съдия по вписванията – като съдебен орган в режим на независима преценка и контрол, каквото е било в своята сто годишна история. 

"Собствеността върху недвижими имоти

представлява 90% от националното богатство на България.

Охраната на тези отношения следва да бъде развита към още по-висока степен на гаранции, вместо да бъде администриран този процес и чрез това българската държава да се превърне в наблюдател в регистрирането на статистическа информация, без възможност за гарантиране и превенция освен по исковия съдебен ред. Това ще доведе до драстично натоварване на съдилищата, защото исковата защита остава единствения начин на защита срещу незаконните действия, поради липсата на сега съществуващата държавна превенция в лицето на съдиите по вписванията", написаха още от асоциацията.

В добавка беше посочено, че всички класации относно защита правото на собственост по света регистрират българския феномен на процъфтяващи имотни измами. И че преминаването на съдиите по вписванията към централизиран орган на изпълнителната власт, какъвто е администрацията на Агенцията по вписвания, само ще задълбочи проблема с несигурността на гражданския оборот предвид печалната й слава. Като започнем от срива на Търговския регистър, минем през неуредиците с регистъра БУЛСТАТ и забавеното стартиране на Регистър за особените залози, та се върнем на вечно болната тема

"Защо в България фирма се краде по-лесно от велосипед?"

Становище в подкрепа на съдиите по вписванията пусна и Обединението на представителните организации на работодателите, в което членуват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. В него се казва, че превръщането на съдиите в държавни служители и тоталното им подчинение на изпълнителната власт, крие огромни рискове за опазването на собствеността на гражданите и юридическите лица. В позицията си работодателите настояват, че тази промяна ще осуети и създаването на Имотния регистър, предвидено в Закона за кадастъра и имотния регистър от влизането му в сила през 2001 година.

Всъщност, сегашният законопроект представлява устройствен закон за обединяване на съществуващите структури по поддръжка на регистрите в нова мега агенция, но без промяна в статутите и на служителите им, и на съдиите по вписвания. Предвидено е бъдещата Държавна агенция по вписванията (ДАВ) да е към Министерския съвет, който да избира нейния председател.

В мотивите на вносителите, предложената структурна реформа е аргументирана с "необходимостта от

изграждане и поддържане на ефективно държавно управление,

оптимална институционална рамка, развитие на електронното управление и дигиталната трансформация на обществото и справедлива финансова тежест за гражданите и бизнеса при функциониране на административните структури“.

Приложен е критичен анализ на начина за определяне на таксите при отделните регистри с извода за наличие на "квази данък" и на "порочни практики по формирането на размерите, управлението на приходите и натоварването на гражданите и бизнеса, особено от съществуващата Агенция по вписванията“.

В тази връзка е предложението ДАВ да бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства, "което ще позволи да бъде изградена система, при която ще бъдат съобразени принципите за издръжка на държавните органи от данъчни плащания и реализиране на приходи, само по отношение на предоставените реални административни услуги".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст