ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Обсъжда се проект на ПМС за организацията за приемане на България в ОИСР

Министерски съвет сграда

На Портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Постановление на правителството за организация и координация на процеса на разговори за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Припомняме, че на 25 януари тази година Съветът на ОИСР взе решение за започване на разговори за присъединяване към организацията с шестте страни кандидатки, между които и България, която официално прие отправената покана.

На срещата на Съвета на ОИСР на ниво министри на 9-10 юни тази година се очаква на България да бъде връчена Пътна карта с пълните параметри на започващия процес на разговори, в т.ч. условията на задълбочени технически прегледи, което изисква конкретни действия веднага след получаването й.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда създаване на организация и координация за разпределение на отговорностите и на начина на взаимодействие между институциите, с цел осигуряване на максимална ефективност в процеса на разговори за присъединяване.  Документът регламентира правомощията на правителството, на министъра на външните работи в качеството му на Председател на Междуведомствения координационен механизъм /МКМ/, структурата и функциите на МКМ, както и начина на вземане на решения. 

Проектът на ПМС стъпва върху създадения през 2017 г. постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на България към ОИСР под председателството на министъра на външните работи.

С началото на разговорите за членство започва нова фаза във взаимодействието на България с ОИСР, която има своите специфични условия и изисквания.

Процесът на присъединяване предвижда в кратък срок България да представи документа Първоначален меморандум (Initial Memorandum), в който като страна кандидат да изложи своята изходна позиция спрямо всички действащи тематични правни инструменти на ОИСР в сферите на дейността й. Целта на страната ни е този документ да бъде представен през есента на 2022-а.

Скоростта на присъединителния процес до голяма степен ще зависи от ангажимента и способността на българската администрация да предоставя бързо исканата от ОИСР информация във всяка една фаза на разговорите и да предприема своевременни действия в съответствие с направените препоръки, включително за промени в законодателството при необходимост.

Проектът на ПМС предвижда в тримесечен срок след приемането му, правителството да приеме Национална пътна карта с дейности по сътрудничеството с ОИСР. Тя ще представлява актуализация и адаптация на приетата с решение на МС номер 444/2021 тригодишна Пътна карта за периода 2021-2023 г., но отчитайки новия статут на България като страна кандидат в процес на присъединяване. 

Проектът на постановление няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет. За изпълнението му не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст