ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Портови флот 99” заделя над 60 хил. лева за акционерите си

кредит

Компанията "Портови флот 99" АД – София ще разпредели за акционерите 60 252 лева като дивидент. Това четем в поканата за свикване на годишно общо събрание на 27 юни. 

Секторът, в който работи фирмата е свързан с извършване на основни морско-технически пристанищни услуги, включително за влачене, буксировка на плаващи средства, провличане или тласкане, включително въвеждане на кораби или други плаващи средства в пристанищата и извеждането им от тях. За тази индустрия по принцип е характерна сравнително висока цикличност, тъй като е обвързана с тенденциите във външната търговия и свързаните с нея транспортни услуги.

"Портови флот 99" завърши миналата година с печалбата в размер на 615 108.98 лева. Мениджърите на компанията предлагат сума от 60 252 лв. да бъде разпределена за паричен дивидент, което означава по 0.03 лв. на акция. 
Остатъкът от положителния финансов резултат – от 554 856.98 лв., ще бъде отнесен към фонд "Други резерви" на дружеството. 

Това разпределение на печалбата ще се случи, ако общото събрание приеме годишния финансов отчет за 2021 година. 
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година. Акционерите ще определят и размера на възнагражденията на мениджърите.
"Портови флот – 99" е част от икономическа група (групата предприятия на "Митрадор Венчър" ЛТД.,Великобритания). В тази връзка съществува риск от възможни неблагоприятни последици за дружеството в случай на влошаване на финансовото състояние и резултатите на групата. "Българска морска компания – ПФ" ЕООД е най-големият акционер с дял от 53.29% от капитала на "Портови флот 99" АД.  Управляващи дружества и пенсионни фондове държат 46.30% от акциите с право на глас, а в ръцете на индивидуални инвеститори са 0.01% от книжата.

"Портови флот 99" разпредели паричен дивидент и от печалбата за 2020 година. Общата сума тогава също беше 60 252 или за една акция бруто по 0.03 лева. Дивидентът за индивидуални иакционери е 0.0285 лева, тъй като при получаването на тези пари се начислява данък дивидент.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст