ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на банките у нас за петте месеца е 773 млн. лева

пазари

През месец май активите на банковата система нарастват с 256 млн. лв. (0.2%) до 141.3 млрд. лв., съобщава Българската народна банка

Спрямо края на април делът на позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ в структурата на балансовите активи се увеличава от 17.7% до 19.2%, този на кредитите и авансите обаче намалява – от 62.8% до 61.4%, а на дълговите ценни книжа се запазва /14.8%/.

През петия месец нарастват обемът на пари, парични салда в централни банки и други депозити на виждане, на кредитния портфейл и на дълговите ценни книжа, а вземанията от кредитни институции намаляват.
Отношението на ликвидно покритие в края на май е 295.5 на сто. Размерът на ликвидния буфер е 37 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 12.5 млрд. лв. (при съответно 36.5 млрд. лв. и 11.2 млрд. лв. в края на април).
Общите брутни кредити и аванси през май намаляват

с 1.8 млрд. лв. до 90.3 млрд. лева. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които отчитат спад с 2.4 млрд. лв. (18.8%) и в края на месеца възлизат на 10.5 млрд. лева.

Брутният кредитен портфейл  на банковата система  /в обхвата на кредитния портфейл влизат секторите нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление/ нараства през май с 590 млн. лв. до 79.9 млрд. лева. Увеличават се кредитите за домакинства (с 435 млн. лв., 1.4%) и за нефинансови предприятия (със 143 млн. лв., 0.3%).
Нарастване се наблюдава и при вземанията от сектор държавно управление (със 17 млн. лв.), докато при тези от други финансови предприятия има намаление (с 3 млн. лв.).
Спрямо края на април депозитите в банковата система се увеличават с 657 млн. лв. до 121.1 млрд. лева. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 375 млн. лв.), на други финансови предприятия (с 251 млн. лв.), на кредитни институции (със 143 млн. лв.), както и тези на сектор държавно управление (с 56 млн. лв.).

Намаляват депозитите на домакинства – със 168 млн. лв. (0.2%).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на май е 16.3 млрд. лв., като спрямо края на април се увеличава с 66 млн. лева.
Печалбата й е 773 млн. лв., или със 151 млн. лв. (24.3%) повече спрямо отчетената за първите пет месеца на 2021 година. Принос за подобрението имат както нетният лихвен доход и нетният доход от такси и комисиони, така и нетните доходи от финансови активи и пасиви, държани за търгуване.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст