ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Подписахме меморандум за разбирателство за усвояването на средствата от ЕС

Министърът на финансите Асен Василев и вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова подписаха меморандум за разбирателство за подобряване усвояването на средствата от ЕС

Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова подписаха  меморандум за разбирателство за подобряване усвояването на средствата от ЕС, съобщиха от Министерството на финансите.

Съгласно документа ЕИБ ще предостави на българското правителство подкрепа за подготовката на проекти в страната ни с цел ефективна, ефикасна и навременна подготовка и изпълнение на проекти или на инвестиционни програми, финансирани със средства от европейските фондове, с което ще се подобри усвояването на средствата от Евросъюза. В рамките на оказваната помощ европейската финансова институция би могла да подпомогне и с мерки за изграждане на институционален капацитет, както и подготовката или осъвременяването на стратегически документи и инвестиционни планове за определени сектори.

По време на церемонията заместник министър-председателят по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев заяви: „Радвам се, че продължаваме сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка в новия програмен период и по Плана за възстановяване и устойчивост. Съвместната ни работа с ЕИБ ще гарантира прозрачност и контрол при разходване на средствата, както и значително допълващо финансиране по ключови за страната ни проекти.“

„Досега ЕИБ е предоставяла на българските власти решаваща помощ по подготовката на стратегически документи и подпомагала изпълнението на проекти и изграждането на институционален капацитет.  Подписването на Меморандума за разбирателство е логично продължение на успешните консултантски услуги, предоставяни в България по линия на Споразуменията за консултантска подкрепа на проекти. Готови сме да разширим обхвата на целевата помощ, която оказваме на правителството, на управляващите органи и на другите бенефициенти, по проекти за климата, включително в секторите на водоснабдяването, отпадъчните води, битовите отпадъци и проектите за справедлив преход в страната, като дадем своя принос за социалните и икономическите ползи от нови инвестиции и преодолеем предизвикателствата в областта на заетостта, образованието и финансирането на местно равнище", посочи вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова.

Българското правителство очерта няколко широки области, които се нуждаят от допълнителна подкрепа през програмния период 2021-2027 година. Меморандумът за разбирателство предвижда, след договаряне между българското правителство и Европейската инвестиционна банка, подписването на отделни споразумения за услуги за консултантска подкрепа на проекти между Банката и определени български бенефициенти/крайни получатели и/или управляващи органи. Предвидената от ЕИБ подкрепа за проекти по този меморандум, предназначена за бенефициенти и управляващи органи, ще бъде финансирана по съответната програма или чрез други европейски фондове, отпуснати на България. Ефектът от инвестициите в мерки за климата, справедливия преход и екологичната устойчивост в България ще бъде подсилен от техническа помощ и споделяне на добри практики, осигурени от специализиран експертен екип на Европейската инвестиционна банка, който вече е в страната ни.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст