ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Парламентът прие правилата за избор на шеф на КПКОНПИ

 

Парламентът прие процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати и избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). "За" гласуваха 136 депутати, а 36 бяха "против". Въпреки че имаше предложение срокът за внасяне на номинациите да бе съкратен на пет дни, депутатите запазиха досегашното изискване това да става до 14 дни от приемането на правилата. Номинациите се правят от народни представители.

Кандидатите трябва да имат завършено юридическо образование. Те следва да представят удостоверение за юридическа правоспособност. Необходим е стаж от най-малко 10 години. Изисква се и свидетелство за съдимост. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и закона за защита на класифицираната информация. Кандидатите дават съгласие да им бъде извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предложенията, приложенията към тях и името и мотивите на издигнатия кандидатурата народен представител се публикуват в срок до два работни дни от получаването им на интернет страницата на парламента. 

Изслушване се провежда на открито заседание на Комисията за превенция и противодействие на корупцията не по-късно от седем дни преди провеждане на избора. Изслушването се излъчва в реално време на сайта на Народното събрание. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до две минути. Номинираните имат възможност до 15 минути устно да направят допълнения относно своята професионална биография.  Депутатите могат да отправят въпроси, на които кандидатите да отговарят. Пленарното заседание, на което ще бъдат представени и предложени за гласуване номинациите, също се излъчва онлайн. Състои се и разискване, а гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат. 

За избран ще се смята претендентът, получил повече от половината от гласовете на присъствалите в залата депутати. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите в зала, избран е кандидатът, получил най-много гласове "за". Когато никой не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване. Ако и тогава никой от кандидатите не събере нужният брой гласове, депутатите приемат решение за откриване на нова процедура за избор. Ако след това гласуване няма избран нов председател на КПКОНПИ, тогава е предвиден втори тур, в който участват двамата кандидатите, събрали най-много гласове в предходната процедура.

Предложенията на ДПС и ГЕРБ за допълнителни процедурни правила не минаха.

Идеите им бяха насочени основно към личността на вътрешния министър в оставка Бойков Рашков. Причината е, че от "Продължаваме промяната" лансират именно него за поста. 

Отпадна предложението да не бъдат допускани до участие в процедурата лица, навършили 65 години.

Няма да се изискват документи, доказващи, че кандидатът не е бил обект на проверки от страна на КПКОНПИ. 

За справка – Рашков е на 67 години, срещу него беше назначена проверка от Антикорупционната комисия в началото на годината по сигнали за недекларирано имущество.

Имаше и идея да се запише, че кандидатите не трябва никога да са били подлагани на процедура за отнемане на достъпа до класифицирана информация – успешно или неуспешно.

Миналата година стана ясно, че достъпът на вътрешния министър до класифицирана информация е прекратен. 

Временно изпълняващият длъжността председател на Народното събрание Мирослав Иванов обясни от трибуната защо не подкрепя предоставянето на документи, които да доказват, че срещу кандидата няма образувана проверка или производство от КПКОНПИ.

"Дали има образувано, или няма образувано производство срещу едно лице, не означава, че това лице е извършило действия, които са в противоречие със закона. Ако това изискване беше минало, то щеше да бъде дискриминационно", каза той.

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайь предложи казаното от Мирослав Иванов да се следва от всички народни представители. "Невинен до доказване на противното е основно правило, а ние от една година на какво ли не се наслушахме тук, по адрес основно на опозицията, от властимащите", посочи той.

Не бе подкрепена и идеята кандидатите да предоставят удостоверение за психическа годност.

 

Демократичните социалисти на промяната гласуваха за председател на КОНПИ да се избира:

– кандидат с принадлежност към ДС и към репресивният апарат на МВР до 1989 година;

 

– кандидат, разследван от КПКОНПИ;

– кандидат с отнет достъп до класифицирана информация.

Не беше нужно срокът за излъчване на кандидати да е 14 дни, можеха да приемат нашето предложение  – днес да изберем Бойко Илиев Рашков за председател на КОНПИ, за министър-председател, за член на ВСС, за главен инспектор на инспектората на ВСС, и за всички останали вакантни длъжности в държавата.

 

Още днес можеха да преборят мафията от опозицията, бившите/бъдещите партньори на мафията, прокуратурата, президента, върховният административен съд и конституционният съд на България.

Петър Николов от ГЕРБ коментира във Фейсбук: 

"Ето как гласува българският парламент на предложението кандидатите за председател на КПКОНПИ да попълват декларация, че нямат принадлежност към репресивния апарат на бившия комунистически режим. В страстна прегръдка с БСП, ДБ здраво и упорито копае дъното.

Снимките са четири, защото по този въпрос бяха направени четири поредни предложения."

Източник: "Труд"

 

 

 

 

 

л.2. (1) (изм.,Изв.,бр.51 от 1961 г.,ДВ,бр.53 от 1975 г.)Работниците, служителите, земеделските стопани-кооператори, членовете на трудово-производителните кооперации, културните дейци и адвокатите добиват право на пенсия за изслужено време и старост след навършване на трудовия стаж и възраст съобразно определените категории труд:
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;

б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;

в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст