ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Банките удариха 1 милиард печалба към полугодието

Пари

Вече 30-а година, на всеки три месеца вестник „БАНКЕРЪ“ подрежда най-добрите кредитните институции у нас по шест показателя. Това са общият размер на активите им, собственият им капитал, печалбата, възвръщаемостта на собствения капитал, на активите, и показателят за ефективност. Само банките, попаднали сред първите десет институции с най-добри данни и по шестте критерия, влизат в групата на най-добрите.
Данните показват, че четири банки покриха всички показатели в нашата класация, и оглавиха подреждането през второто тримесечие на 2022 година – „Уникредит Булбанк“, „Банка ДСК“, „Юробанк България“ и “ПроКредит Банк (България). Те бяха най-добри и в периода между януари и март. Първите три са сред петте значими банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ), а „ПроКредит Банк“ е сред малките и динамично развиващите се у нас. Освен това, те са част от големи европейски финансови групи. А добре е да отбележим и приноса на българските мениджъри, които много умело реагираха на динамичните промени – с добра организация на работата и с различни нови банкови продукти и услуги.
А за силата и значението на тези четири банки говори и това, че те „владеят“ към края на юни 69.872% от общите активи в банковата система.
 

25 банки оперират в банковия сектор на България към 30 юни 2022 г., като 7 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.

В края на второто тримесечие на 2022 г. регулаторно беше одобрена и анонсираната през ноември 2021 г. сделка за придобиване на Райфайзен (България) ЕАД от Белгийска финансова група „KBC“. Сделката бе завършена в началото на месец юли тази година. Концентрацията в банковия сектор се запазва висока, като делът на петте най-големи банки на база общо активи в банковата система възлиза на 66.65% към 30 юни 2022 г.

Общо активите

 на банковата система към 30 юни 2022 г. възлизат на 142 млрд. лв., като отбелязват ръст от 1.11% спрямо 31 март 2022-ра. Първите 10 банки по размер на активите към 30 юни 2022 г. концентрират 87.48% от общо активите на банковата система.

На челна позиция продължава да бъде УниКредит Булбанк АД с активи в размер на 26.4 млрд. лева или 18.55% пазарен дял, като бележи спад от 0.93% в активите спрямо 31 март 2022 година. Банка ДСК АД остава на втора позиция със 17.75% пазарен дял и ръст от 0.34% спрямо предходното тримесечие. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която също запазва мястото си от 31 март 2022 г., с пазарен дял от 11.64% и ръст в активите от 2.97% спрямо 31 март 2022 г. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на предходното тримесечие, се заемат съответно от Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.

Източник: Статистика на БНБ 

 

Нетните активи

на банките към 30 юни 2022 г. възлизат на 16.3 млрд. лв., като бележат спад от 2.35% спрямо 31 март.

На челна позиция по този показател се изкачва Банка ДСК АД, като към 30 юни 2022 г. нетните й активи бележат покачване от 2.05% спрямо 31 март 2022-ра.

Спад от 11.32% в нетните активи регистрира Уникредит Булбанк АД към 30 юни 2022 г. и застава на второ място по този показател.

Няма промяна в класацията при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи към 30 юни 2022 г., отчитайки ръст от 0.07% спрямо 31 март 2022 г. Обединена Българска Банка АД продължава да заема четвърта позиция, като отчита спад в нетните активи от 9.66% спрямо 31 март 2022 г. Първа Инвестиционна Банка АД остава на пета позиция с ръст на нетните активи от 2.14% спрямо 31 март 2022г.

Източник: Статистика на БНБ

 

 

Нетната печалба

на банковата система се увеличава с 54.54% до 1 млрд. лв. за второто тримесечие на 2022 г., спрямо 659 млн. лв. за същия период през 2021-ва.

Банка ДСК АД заема челната позиция с печалба от 273 млн. лв. или 26.81% дял от печалбите в сектора за второто тримесечие на 2022 г., като отчита ръст на печалбата си от 21.69% спрямо предходното шестмесечие.

Уникредит Булбанк АД е на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 25.38%, отчитайки увеличение от 38.24% спрямо аналогичния период на 2021-ва. Юробанк България АД регистрира печалба от 90 млн. лв. за периода или 6.57% ръст спрямо предходната година, като заема третата позиция с 8.83% дял в печалбите на сектора.

Ти Би Ай Банк ЕАД застава на четвърта позиция с печалба от 83 млн. лв., като отбелязва над десетократно увеличение в резултата си спрямо 2021 г., силно повлияно от отчетените приходи от дивиденти в размер на 67 млн. лв. Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 80 млн. лв. за шестмесечието, като регистрира увеличение от 53.77% спрямо 2021 г.

Източник: Статистика на БНБ

 

Възвръщаемостта на активите

(изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 0.72% общо за банковата система през второто тримесечие на 2022 г. спрямо 0.51% за същия период на 2021-ва.

По този показател Ти Би Ай Банк ЕАД се изкачва на челната позиция с 5.13%, като отбелязва ръст спрямо аналогичния период през предходната година, когато възвръщаемостта на активите е била 0.69%.

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. заема втората позиция с 3.29% възвръщаемост на активите за второто тримесечие на 2022 година. Следвани са от Банка ДСК АД с 1.08%, Уникредит Булбанк АД с 0.98% и Варенголд Банк АГ, която застава на пето място с 0.90%.

Източник: Статистика на БНБ

 

Възвръщаемостта на собствения капитал

(изчислена на база Нетна печалба/Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки) се увеличава до 6.10% за второто тримесечие на 2022 г. спрямо 4.01% за аналогичния период на 2021 г. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е Ти Би Ай Банк ЕАД с 25.96%, а на второ място е Уникредит Булбанк АД с 8.37%, следвани от  Банка ДСК АД с 7.99%, Райфайзенбанк (България) ЕАД  с 6.25% и Търговска Банка Д АД с 5.93%.

Източник: Статистика на БНБ

 

Показателят за ефективност

(изчислен на база на съотношението между административните разходи и общо нетен оперативен доход) отчита подобрение от 38.93% за второто тримесечие на 2021 г. до 37.72% за текущата година.

На челната позиция по този показател за второто тримесечие на 2022 г. е Банка ДСК АД с 26.99%, като за аналогичния период през 2021 г. банката е отчела стойност в размер на 29.51%.

УниКредит Булбанк АД отчита подобрение на ефективността от 30.16% за шестмесечието на 2021 г. до 27.57% за текущия период и запазва втората си позиция през 2022 г. Юробанк България АД отчита понижение на ефективността от 34.50% през 2021 г. до 36.18% за второто тримесечие на 2022 г. и  застава на третата позиция. Следват Инвестбанк АД и Ситибанк Европа АД клон България съответно на четвърта и пета позиция.

Източник: Статистика на БНБ

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, и Илиан Бонев, Консултант, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст